Bewegen in de ruimte is een.

Bewegen op papier is twee.

Leren schrijven is drie.

 

Schrijven is de ruggengraat van elk vak. Voor elk vak moet de leerling namelijk leesbaar kunnen schrijven. Want is het handschrift onleesbaar? Dan stagneert het leerproces en kan de leerling zijn gedachten niet ordenen op papier. Ook als logopedist, leerkracht, kinesitherapeut of ergotherapeut komt u dan niet verder in de uitleg van o.a. taal- en spellingproblemen en de uitvoering van schrijftaken. Maar wat zien we eigenlijk over het hoofd, dat het leren schrijven nu zo moeizaam gaat en daarmee de kracht van het schrijven verloren gaat?

U wilt:

 • Leerlingen, die steeds beter worden in taal, spelling en rekenen
 • Leerlingen, die trots zijn op hun handschrift
 • Leerlingen goed hun gedachten leren ordenen
 • Leerlingen laten groeien in kennis
 • Schoolwerk wat goed na te kijken is
 • Weten hoe u de individuele leerling kunt helpen om leesbaar te leren schrijven

Wij bieden u:

 • Kennis over alles wat met (leren) schrijven te maken heeft
 • Schrijfregels die voor elk handschrift gelden en leiden tot leesbaar schrijven
 • Aandacht voor de individuele ontwikkeling in schrijfvaardigheid
 • Praktische tips en handzame materialen om goed te leren schrijven
 • Leerlingen die met zelfvertrouwen hun reken-, taal- en spellingopdrachten gaan schrijven.

In de cursus ‘De kracht van goed schrijfonderwijs’ wordt kennis direct vertaald naar het zelf uitvoeren van diverse (schrijf)opdrachten. Zo ervaart u zelf de kracht van goed leren schrijven en merkt u dat dit direct tot verbetering leidt van: ordenen, structuren en het zelfstandig uitvoeren van schooltaken. U leert de unieke schrijfmethode ‘Aan Boord’ kennen, die in twee versies is uitgevoerd, namelijk: letters die aan elkaar verbonden worden en losse letters. De kapitalen zijn voor beide versies identiek, wat voor veel leerlingen een opluchting is. ‘Aan Boord’, geeft u direct handvatten om elke leerling – dus niet alleen de leerling met schrijfproblemen – te helpen voor het verbeteren van de schrijfvaardigheid. U leert de logica en opbouw van deze schrijfmethode kennen. Deze praktische kennis laat u met andere ogen naar de schrijfmethode die school hanteert kijken. Dit geeft inspiratie en motivatie om leerlingen effectiever te begeleiden.

 

Het kennismakingspakket van de schrijfmethode ‘Aan Boord’ en een compleet gevuld pennenetui kunt u alleen tijdens de cursus Kracht van goed Schrijfonderwijs eenmalig aanschaffen voor een gereduceerde prijs van €112,50 (normale verkoopwaarde €162,50).

 

KMO-portefeuille

KWeC is geregistreerd KMO-dienstverlener en voor deze cursus kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille. Dit houdt in dat u bij de Vlaamse Overheid subsidie aan kunt vragen als u zich registreert op de website van de KMO-portefeuille. Voor kleine organisaties is de subsidie 30 procent op de netto cursusprijs.

Meer informatie

Programma

Dag 1: (Senso)motorische ontwikkeling in relatie tot het leren schrijven

 • Stand van zaken t.a.v. de huidige schrijfproblematiek
 • (Senso)motorische ontwikkeling als voorwaarde voor goed schrijfonderwijs
 • (Fijn)motorische vaardigheden aanbieden in relatie tot het (gaan leren) schrijven
 • Wanneer en hoe starten met schrijven
 • Praktische vaardigheden oefenen voor in de praktijksituatie

Dag 2: Elke leerling een leesbaar handschrift

 • Het handschrift als basis voor geschreven taal en succesvol lezen
 • Schrijfmethode ‘Aan Boord’
 • Tien Gouden Schrijfregels
 • Uitleg en gebruik van de juiste (schrijf)materialen, o.a. wanneer welke pen inzetten?
 • Waarom nog aandacht voor schrijven: leerlingen gaan toch typen en schrijven nauwelijks meer!
 • Plan van aanpak voor de schrijfproblemen van uw eigen leerling(en)

Om praktisch met elkaar aan de slag te gaan naar aanleiding van het geleerde, is het aan te raden om van uw leerling(en) met schrijfmoeilijkheden (een kopie van) het schrijfwerk mee te nemen naar deze cursus. Indien dit niet aanwezig is, dan heeft de cursusleider voldoende materiaal mee, maar het is natuurlijk interessanter om tijdens de cursus aan de slag te gaan voor een leerling uit uw eigen werkomgeving.

Verplichte literatuur

 • ‘De mijlpaal van het leren schrijven’- BETER BEGELEIGEN, Magazine LBBO 2018, nummer 3, pag. 36-41 (wordt toegezonden)
 • ‘De Kracht van goed schrijfonderwijs’ TIJDSCHRIFT VOOR REMEDIAL TEACHING 2019, nummer 2 pag. 26-29 (wordt toegezonden)

Aanbevolen literatuur

 • Schriftkennis – Astrid Scholten en Ben Hamerling     ISBN 978-90-78809-81-4
 • Aan de slag met handschriftonderwijs – Anneloes Overvelde en Ria Nijheis-van der Sanden     ISBN 978-90-24401-59-8

Zelfstudie

Het lezen van de artikelen die naar u verzonden worden en het meenemen van (een kopie van) het schrijfwerk van leerlingen met schrijfmoeilijkheden. Eventueel het lezen van de aanbevolen literatuur.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur.

Voor wie?

 • Logopedisten
 • Kinesitherapeuten / fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Leerkrachten
 • Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het begeleiden van leerlingen met schrijfproblemen.
Gerda Broekstra

Cursusleider

Gerda Broekstra

Met meer dan 25 jaar werkervaring als kinderergotherapeut begeleidt en adviseert Gerda dagelijks leerlingen en scholen in de aanpak van het goed leren schrijven. Haar werkvelden zijn er vele, zoals de kinderrevalidatie, mytyl-tytylonderwijs, kinderdagcentra, expertisecentra (REC 3) en (speciaal) basis- en voortgezetonderwijs.