In de cursus ‘Hart voor goed Schrijfonderwijs’ leert u het belang herkennen van goede schrijfmaterialen en hoe u leerlingen de juiste schrijfinstructies geeft. U gaat zelf aan de slag met (schrijf)opdrachten, waardoor u de kracht ervaart van leesbaar schrijven. U zult inzien dat leesbaar schrijven ook leidt tot verbetering van: structureren, ordenen en het zelfstandig uitvoeren van schooltaken en het leren zelf. Het maakt daarom niet uit met welke schrijfmethode u werkt: de kennis kan op alle methoden en bij alle leerlingen toegepast worden.

 

Onderzoek wijst uit: 1 op de 3 kinderen heeft schrijfproblemen

 

Vanuit elke invalshoek zet iedereen zich hard in om een kind leesbaar te leren schrijven. Voor een leerkracht gaat het vaak om het leesbaar kunnen schrijven van schooltaken, terwijl de fysio- en ergotherapeut veelal vanuit een motorisch oogpunt naar het schrijfproces kijken. De logopedist brengt het schrijven in relatie tot de begeleiding van taal- en spellingsproblemen en ouders vinden het belangrijk dat hun kind kan schrijven en dat het mooi en leesbaar is. Al deze inzet is zeer belangrijk, omdat schrijfproblemen ook van invloed zijn op de emotionele ontwikkeling.

 

Een leesbaar handschrift voor elk kind

 

Verbeter taal, spelling en rekenen met een leesbaar handschrift

 

Programma

 • Stand van zaken t.a.v. de huidige schrijfproblematiek
 • (Senso)motorische ontwikkeling als voorwaarde voor goed schrijfonderwijs
 • Het leren automatiseren van (school)taken
 • Kleutervaardigheden aanbieden in relatie tot het (gaan leren) schrijven
 • Wat leren we leerlingen met het vak schrijven
 • Schrijfmethode ‘Aan Boord’
 • Tien Gouden Schrijfregels
 • Praktische ervaringsopdrachten

Materialen

Altijd gratis inbegrepen bij deelname:

Met het bijbehorende kennismakingspakket van de schrijfmethode ‘Aan Boord’ en een compleet gevuld pennenetui (*), heeft u alle materialen om de volgende werkdag adequaat aan de slag te kunnen. U kunt ter plekke beslissen of u van dit eenmalige aanbod gebruik wilt maken.

(*) Alleen tijdens de cursus Hart voor goed Schrijfonderwijs kunt u dit geheel eenmalig aanschaffen voor een gereduceerde prijs van €112,50 (normale verkoopwaarde €162,50).

Opbrengsten / Leerdoelen

Cursisten hebben na afloop:

 • inzicht in de oorzaak van handschriftproblemen binnen het huidige onderwijssysteem.
 • kennis van de sensomotorische ontwikkeling om te herleiden waar het handschrift-/schrijfprobleem van de cliënt/leerling ligt.
 • inzicht in de mate waarin de deelnemer zelf aan de slag kan met een handschrift-/schrijfprobleem of moet doorverwijzen naar paramedici (kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten en/of kinderfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met ernstige motorische problemen.
 • inzicht in het belang van samenwerking van verschillende paramedische disciplines als het gaat om handschriftproblematiek en taalproblematiek zoals spelling, lezen en algemene taalontwikkeling.
 • inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen het werkgebied van de deelnemer.
 • inzicht in het belang van samenwerking met ouders en school, waarbij het handschriftprobleem van de cliënt/leerling centraal staat.
 • inzicht in het belang van kleutervaardigheden in relatie tot het (gaan leren) schrijven.
 • inzicht in de definitie van het vak schrijven.
 • ervaring met het beoordelen van het handschrift van een cliënt/leerling met een schrijfproblemen.
 • inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen de discipline waar de deelnemer in werkt.
 • inzicht in het goed begeleiden van een cliënt/leerling met schrijfproblemen

Verplichte literatuur

 • Aan de slag met handschriftonderwijs. Over het belang van leren schrijven met de hand – Anneloes Overvelde en Ria Nijhuis-van der Sanden ISBN 978-90-24401-59-8. Voorafgaand aan de cursus krijgen deelnemers van de cursus een kortingscode om het boek aan te schaffen.
 • ‘De mijlpaal van het leren schrijven’ – Gerda Broekstra. BETER BEGELEIDEN, Magazine LBBO 2018, nummer 3, pag. 36-41 (wordt toegezonden)
 • ‘De Kracht van goed schrijfonderwijs’ – Gerda Broekstra. TIJDSCHRIFT VOOR REMEDIAL TEACHING 2019, nummer 2 pag. 26-29 (wordt toegezonden)

Aanbevolen literatuur:

 • Schriftkennis– Astrid Scholten en Ben Hamerling ISBN 978-90-78809-81-4

Zelfstudie

Het doorlezen van de verplichte (en eventueel de aanbevolen) literatuur en het maken van een opdracht naar aanleiding van de literatuur.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het maken van de daarbij behorende opdracht.

SBU

 • 34,5 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 390893
 • 34,5 uur geaccrediteerd – ADAP-EN – ID-nummer: 390893
 • 34,5 uur geaccrediteerd – ADAP-VvOCM – ID-nummer: 390893

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Logopedisten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Cesartherapeuten
 • Mensendiecktherapeuten
 • Remedial teachers
 • Ib’ers
 • Taalspecialisten en taalcoördinatoren.
 • Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het begeleiden van leerlingen met schrijfproblemen.
Gerda Broekstra

Cursusleider

Gerda Broekstra

Met meer dan 30 jaar werkervaring als kinderergotherapeut begeleidt en adviseert Gerda dagelijks leerlingen en scholen in de aanpak van het goed leren schrijven. Haar werkvelden zijn er vele, zoals de kinderrevalidatie, mytyl-tyltylonderwijs, kinderdagcentra, expertisecentra (REC 3) en (speciaal) basis- en voortgezetonderwijs.

Cursusdata

01-03-2024 09.00-17.15 uur Zwolle 444,- euro info Inschrijven