Motoriek is een. 

Schrijven is twee. 

Handschrift is drie.

 

Goed schrijven is belangrijk voor succes op school, maar ook om later succesvol deel te kunnen nemen aan de samenleving. Onderzoek toont aan dat het aanleren van een handschrift belangrijk is voor het activeren van de taalgebieden in de hersenen waarvan het bekend is dat ze aan de basis liggen van succesvol lezen. Want ondanks alle technologische ontwikkelingen blijkt het handschrift nog steeds onmisbaar voor het ontwikkelen van geschreven communicatie.

Schrijfvaardig worden is de moeilijkste taalvaardigheid om aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op 3 kinderen schrijfproblemen heeft. Verder blijkt 1 op 10 kinderen zware schrijfproblemen te ondervinden. Het vak ‘schrijven’ wordt niet altijd eenduidig omschreven vanuit de diverse betrokkenen rondom de leerling. Ieder heeft zo z’n eigen belang en aandachtspunt. Voor een leerkracht gaat het vaak om het leesbaar kunnen schrijven van schooltaken, terwijl de fysio- en ergotherapeut veelal vanuit een motorisch oogpunt naar het schrijfproces kijken. De logopedist brengt het schrijven in relatie tot de begeleiding van taal- en spellingsproblemen en ouders vinden het belangrijk dat hun kind kan schrijven en dat het mooi en leesbaar is. Vanuit elke invalshoek zet iedereen zich hard in om het kind leesbaar te leren schrijven. Deze inzet is zeer belangrijk, omdat schrijfproblemen ook van invloed zijn op de emotionele ontwikkeling. Leerlingen met schrijfproblemen worden vaak onzeker. Want ze doen heel hard hun best, maar het lukt niet om leesbaar te schrijven waardoor ze alle plezier erin verliezen. Wat zien we over het hoofd, dat het leren schrijven zo moeizaam gaat?

Wilt u zich hard maken voor goed schrijfonderwijs? Dan bent u van harte welkom op de eendaagse cursus: Hart voor goed schrijfonderwijs. Deze cursus is heel bewust voor verschillende doelgroepen uit het onderwijs en de zorg, zodat iedereen van en met elkaar kan leren. In deze cursus staat het leren begrijpen van de oorzaken van handschrift- en schrijfproblemen centraal. Kennis en begrip worden direct vertaald naar het zelfstandig uitvoeren van diverse (schrijf)opdrachten. Zo ervaart u zelf de kracht van goed leren schrijven en merkt u dat dit direct tot verbetering leidt van: ordenen, structuren, het zelfstandig uitvoeren van schooltaken en het leren leren. Het maakt daarom niet uit met welke schrijf- of taalmethode u werkt: de kennis kan op alle methoden en bij alle leerlingen toegepast worden.

Programma:

 • Stand van zaken t.a.v. de huidige schrijfproblematiek
 • (Senso)motorische ontwikkeling als voorwaarde voor goed schrijfonderwijs
 • Het leren automatiseren van (school)taken
 • Kleutervaardigheden aanbieden in relatie tot het (gaan leren) schrijven
 • Wat leren we leerlingen met het vak schrijven
 • Schrijfmethode ‘Aan Boord’
 • Tien Gouden Schrijfregels
 • Praktische ervaringsopdrachten

Met het bijbehorende kennismakingspakket van de schrijfmethode ‘Aan Boord’ en een compleet gevuld pennenetui (*), heeft u alle materialen om de volgende werkdag adequaat aan de slag te kunnen. U kunt ter plekke beslissen of u van dit eenmalige aanbod gebruik wilt maken.

 

(*) Alleen tijdens de cursus Hart voor goed Schrijfonderwijs kunt u dit geheel eenmalig aanschaffen voor een gereduceerde prijs van €112,50 (normale verkoopwaarde €162,50).

 

Opbrengsten:

Cursisten hebben na afloop:

 • inzicht in de oorzaak van handschriftproblemen binnen het huidige onderwijssysteem.
 • kennis van de sensomotorische ontwikkeling om te herleiden waar het handschrift-/schrijfprobleem van de cliënt/leerling ligt.
 • inzicht in de mate waarin de deelnemer zelf aan de slag kan met een handschrift-/schrijfprobleem of moet doorverwijzen naar paramedici (kinderergotherapeuten, kinderoefentherapeuten en/of kinderfysiotherapeuten) die gespecialiseerd zijn in het behandelen van kinderen met ernstige motorische problemen.
 • inzicht in het belang van samenwerking van verschillende paramedische disciplines als het gaat om handschriftproblematiek en taalproblematiek zoals spelling, lezen en algemene taalontwikkeling.
 • inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen het werkgebied van de deelnemer.
 • inzicht in het belang van samenwerking met ouders en school, waarbij het handschriftprobleem van de cliënt/leerling centraal staat.
 • inzicht in het belang van kleutervaardigheden in relatie tot het (gaan leren) schrijven.
 • inzicht in de definitie van het vak schrijven.
 • ervaring met het beoordelen van het handschrift van een cliënt/leerling met een schrijfproblemen.
 • inzicht in het opstellen van een behandelplan voor een leerling met schrijfproblemen binnen de discipline waar de deelnemer in werkt.
 • inzicht in het goed begeleiden van een cliënt/leerling met schrijfproblemen

Verplichte literatuur:

 • Aan de slag met handschriftonderwijs. Over het belang van leren schrijven met de hand – Anneloes Overvelde en Ria Nijhuis-van der Sanden ISBN 978-90-24401-59-8
 • ‘De mijlpaal van het leren schrijven’ – Gerda Broekstra. BETER BEGELEIDEN, Magazine LBBO 2018, nummer 3, pag. 36-41 (wordt toegezonden)
 • ‘De Kracht van goed schrijfonderwijs’ – Gerda Broekstra. TIJDSCHRIFT VOOR REMEDIAL TEACHING 2019, nummer 2 pag. 26-29 (wordt toegezonden)

Aanbevolen literatuur:

 • Schriftkennis– Astrid Scholten en Ben Hamerling ISBN 978-90-78809-81-4

Zelfstudie:

Het doorlezen van de verplichte (en eventueel de aanbevolen) literatuur en het maken van een opdracht naar aanleiding van de literatuur.

 

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het maken van de daarbij behorende opdracht.

SBU

 • 34,5 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 390893
 • 34,5 uur geaccrediteerd – ADAP-EN – ID-nummer: 390893
 • 34,5 uur geaccrediteerd – ADAP-VvOCM – ID-nummer: 390893

Voor wie?

 • Leerkrachten, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Cesartherapeuten, mensendiecktherapeuten, remedial teachers, ib’ers, taalspecialisten en taalcoördinatoren. Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het begeleiden van leerlingen met schrijfproblemen.
Gerda Broekstra

Cursusleider

Gerda Broekstra

Met meer dan 25 jaar werkervaring als kinderergotherapeut begeleidt en adviseert Gerda dagelijks leerlingen en scholen in de aanpak van het goed leren schrijven. Haar werkvelden zijn er vele, zoals de kinderrevalidatie, mytyl-tytylonderwijs, kinderdagcentra, expertisecentra (REC 3) en (speciaal) basis- en voortgezetonderwijs.

Cursusdata

25-11-2021 09.00-17.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 395,- euro info Inschrijven
09-12-2021 09.00-17.15 uur Cuijk 395,- euro info Inschrijven