Cursus De Kracht van goed Schrijfonderwijs

Schrijven vormt als het ware de ruggengraat van alle vakken. Voor elk vak heeft de leerling schrijven nodig. Maar hoe zit het dan met de leerling die zijn eigen handschrift niet kan terug lezen? Met een onleesbaar handschrift stagneert zijn leerproces en kan de leerling zijn gedachten niet ordenen op papier. Als logopedist, leerkracht, kinesitherapeut of ergotherapeut kunt u de leerling niet verder helpen in de uitleg van o.a. taal- en spellingproblemen en de uitvoering van schrijftaken, als zijn schrijven onleesbaar is. Wat zien we over het hoofd, dat het leren schrijven nu zo moeizaam gaat en daardoor de kracht van het schrijven verloren gaat?

U wilt:

 • Leerlingen, die steeds beter worden in taal, spelling en rekenen
 • Leerlingen, die trots zijn op hun handschrift
 • Leerlingen goed hun gedachten leren ordenen
 • Leerlingen laten groeien in kennis
 • Schoolwerk wat goed na te kijken is
 • Weten hoe u de individuele leerling kunt helpen om leesbaar te leren schrijven

Wij bieden u:

 • Kennis over alles wat met (leren) schrijven te maken heeft
 • Schrijfregels die voor elk handschrift gelden en leiden tot leesbaar schrijven
 • Aandacht voor de individuele ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van de leerling
 • Praktische tips en handzame materialen om leren schrijven uitdagend en succesvol te maken
 • Leerlingen die met zelfvertrouwen hun reken-, taal- en spellingopdrachten gaan schrijven.

In de cursus ‘De kracht van goed schrijfonderwijs!’ wordt kennis direct gekoppeld aan het zelf uitvoeren van diverse (schrijf)opdrachten. U zult zo zelf de kracht van goed leren schrijven ervaren en merken dat goed schrijven direct tot verbetering leidt van het goed leren ordenen, structuren en zelfstandig uitvoeren van schooltaken.

U maakt hierbij kennis met de unieke schrijfmethode ‘Aan Boord’, die in twee versies uitgevoerd is: letters die verbonden worden aan elkaar en losse letters. De hoofdletters zijn voor beide versies identiek, hetgeen voor heel veel leerlingen een opluchting is. De aanpak die deze methode biedt, geeft u direct handvatten om elke leerling, dus niet alleen de leerling met schrijfproblemen, te helpen om zijn schrijfvaardigheid te verbeteren. U leert waarom deze schrijfmethode zo opgebouwd is en ervaart zelf hoe het is om met ‘Aan Boord’ te werken. De kennis die u hierdoor opdoet tijdens de cursus, kunt u ook toepassen op de schrijfmethode die de leerling heeft op school. U kijkt na deze cursus dus met andere ogen naar een schrijfmethode en leert leerlingen effectiever begeleiden. Inspirerend en informatief!

Met een speciaal voor u samengesteld kennismakingspakket van de schrijfmethode ‘Aan Boord’ en een compleet gevuld pennenetui (*), heeft u alle materialen waarmee u de volgende werkdag direct aan de slag kunt met wat u heeft geleerd. Deze aanschaf is geheel vrijwillig. U kunt ter plekke beslissen of u van dit eenmalige aanbod gebruik wilt maken.

(*) Alleen tijdens de cursus kunt u dit geheel eenmalig aanschaffen voor een gereduceerde prijs van €112,50 (normale verkoopwaarde €162,50).

 

Programma:

Dag 1: (Senso)motorische ontwikkeling in relatie tot het leren schrijven

 • Stand van zaken t.a.v. de huidige schrijfproblematiek
 • (Senso)motorische ontwikkeling als voorwaarde voor goed schrijfonderwijs
 • (Fijn)motorische vaardigheden aanbieden in relatie tot het (gaan leren) schrijven
 • Wanneer en hoe starten met schrijven
 • Praktische vaardigheden oefenen voor in de praktijksituatie

Dag 2: Elke leerling een leesbaar handschrift

 • Het handschrift als basis voor geschreven taal en succesvol lezen
 • Schrijfmethode ‘Aan Boord’
 • Tien Gouden Schrijfregels
 • Uitleg en gebruik van de juiste (schrijf)materialen, o.a. wanneer welke pen inzetten?
 • Waarom nog aandacht voor schrijven: leerlingen gaan toch typen en schrijven nauwelijks meer!
 • Plan van aanpak voor de schrijfproblemen van uw eigen leerling(en)

Om praktisch met elkaar aan de slag te gaan naar aanleiding van het geleerde, is het aan te raden om van uw leerling(en) met schrijfmoeilijkheden (een kopie van het) schrijfwerk mee te nemen naar deze cursus. Indien dit niet aanwezig is, dan heeft de cursusleider voldoende materiaal mee, maar het is natuurlijk interessanter om tijdens de cursus aan de slag te gaan voor een leerling uit uw eigen werkomgeving.

Verplichte literatuur:

 • ‘De mijlpaal van het leren schrijven’- BETER BEGELEIGEN, Magazine LBBO 2018, nummer 3, pag. 36-41 (wordt toegezonden)
 • ‘De Kracht van goed schrijfonderwijs’ TIJDSCHRIFT VOOR REMEDIAL TEACHING 2019, nummer 2 pag. 26-29 (wordt toegezonden)

Aanbevolen literatuur: (niet verplicht, wel wenselijk):

 • Schriftkennis – Astrid Scholten en Ben Hamerling     ISBN 978-90-78809-81-4
 • Aan de slag met handschriftonderwijs – Anneloes Overvelde en Ria Nijheis-van der Sanden     ISBN 978-90-24401-59-8

Zelfstudie:
Het lezen van de artikelen die naar u verzonden worden en het meenemen van (een kopie van) het schrijfwerk van leerlingen met schrijfmoeilijkheden. Eventueel het lezen van de aanbevolen literatuur.

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur.

 

Informatie over de KMO-portefeuille

KWeC is erkend KMO-dienstverlener. Dit houdt in dat u via de KMO-portefeuille subsidie krijgt als u ingeschreven bent KMO. Voor kleine organisaties is de subsidie 40 procent op de netto cursusprijs.

De Nederlandse en Belgische belastingdienst stelt dat alle cursisten uit Belgie BTW moeten betalen als dit georganiseerd wordt door een Nederlandse cursusorganisatie. Bij cursussen die wij geven in Belgie wordt door ons de BTW geheven en afgedragen. Indien een cursist uit Belgie in Nederland een cursus volgt dient de BTW verlegd te worden.

Deze informatie geven wij u ter kennisneming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor meer informatie over de KMO-portefeuille verwijzen wij u naar de website: http://www.kmo-portefeuille.be.

Voor wie?

Logopedisten, kinesitherapeuten / fysiotherapeuten, ergotherapeuten en leerkrachten. Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het begeleiden van leerlingen met schrijfproblemen.

SBU

15 contacturen

Accreditatie voor kinesisten wordt aangevraagd bij PQK.

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
31-10-2019, 01-11-2019 09.00-17.15 uur Oostkamp-Brugge 495,- euro ex. BTW Inschrijven
24-02-2020, 25-02-2020 09.00-17.15 uur Gent 495,- euro ex. BTW Inschrijven
27-02-2020, 28-02-2020 09.00-17.15 uur Hasselt 495,- euro ex. BTW Inschrijven
09-04-2020, 10-04-2020 09.00-17.15 uur Beveren-Waas 495,- euro ex. BTW Inschrijven
24-08-2020, 25-08-2020 09.00-17.15 uur Oostkamp-Brugge 495,- euro ex. BTW Inschrijven
02-11-2020, 03-11-2020 09.00-17.15 uur Gent 495,- euro ex. BTW Inschrijven

Overige cursussen