Cursus Dyscalculie en rekenproblemen - België

Tijdens de eerste dag komt het verschil tussen dyscalculie en rekenproblemen aan bod met daarbij de diagnostiek op procesniveau en aspecten van behandeling. Er worden voorbeelden gegeven van mogelijke toetsvragen, en van vele door onderzoek bewezen en in de praktijk werkzaam gebleken behandelmogelijkheden. Na deze dag gaat u zelf aan de slag met een diagnostisch onderzoek en behandeling op taakniveau.

U gaat daartoe op zoek naar een kind of adolescent met een rekenprobleem (hoeft geen dyscalculie te zijn) en doet een procesonderzoek (dat op de eerste dag is uitgelegd). Dit betekent over het algemeen een tijdsinvestering van 3 keer 1 uur. Op basis van de uitkomsten van die diagnostiek doet u een klein stukje behandeling van 3 of 4 keer een uur over een onderdeel waar de leerling op uitviel. Dit alles beschrijft u in een verslag (een voorbeeld daarvan is op de eerste dag besproken en staat in de bij de cursus horende literatuur). Iedere deelnemer dient zelf een leerling te zoeken en zich te verdiepen in het rekenonderwijs van die leerling en zijn/haar niveau.

De tweede middag krijgt u feedback op uw eigen diagnostische uitwerking en behandelaanpak van Hans van Luit. Middels intervisie maakt u kennis met aanpakken van medecursisten. Daarna wordt aangegeven wat nog meer gedaan kan worden bij leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen. Verder is er aandacht voor de effectiviteit van remediërende rekenprogramma’s en het schoolbeleid rond dyscalculie en rekenproblemen.

Programma

Dag 1:

 • Definiëring van dyscalculie en onderscheid met rekenproblemen op basis van theoretische en empirische overwegingen.
 • Theoretische achtergrond over rekenen, rekenproblemen en dyscalculie.
 • Veel voorkomende kenmerken van kinderen met dyscalculie.
 • Informatieverwerking, executieve functies en rekenproblemen.
 • Hoe kun je rekenproblemen in het 2e en 3e kleuterjaar signaleren en daarop anticiperen?
 • Diagnostiek op procesniveau (het toepassen van het diagnostisch rekengesprek; observeren, vragen stellen, variëren van opgaven en hulp bieden).
 • De mogelijkheden voor behandelen op basis van de uitgevoerde diagnostiek.
 • Bespreking van de inhoud van de diagnostiek/behandelopdracht (casus) voor de volgende keer

Middag 2:

 • Bespreking en reflectie op diagnostiekuitwerking en behandelaanpak, op basis van persoonlijke schriftelijke feedback van de docent en intervisie.
 • Faalangst en rekenen: hoe tijdig te signaleren en effectief mee om te gaan?
 • Wat zijn verdere effectieve behandelmogelijkheden?
 • Toelichting op achtergronden en effectiviteit van remediërende programma’s.
 • Hoe kan een school beleid maken om rekenproblemen te voorkomen cq. adequaat om te gaan bij geconstateerde problematiek?
 • De dyscalculieverklaring.

Opbrengsten:
De deelnemers hebben na deelname:

 • kennis van theorieën: van belang voor diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en -stoornissen;
 • inzicht in ontstaan van rekenproblemen en -stoornissen;
 • kennis van de relatie rekenen en geheugen, motivatie en faalangst;
 • inzicht in achterstanden en stoornissen in rekenen, en de consequenties daarvan;
 • kennis gemaakt met enkele toetsen en programma’s voor zwakke rekenaars;
 • ervaring in het afnemen van een rekenprocesonderzoek;
 • ervaring in het opzetten en uitvoeren van een onderdeel van een handelingsplan;
 • inzicht in de complexiteit van het uitvoeren van een compleet rekendiagnostisch onderzoek;
 • ervaring in het afnemen van een diagnostisch rekenonderzoek op afgeleid niveau.

Verplichte literatuur:

Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (protocol DDG, 2014) 2e herziene druk. Dit boek dient van te voren te worden aangeschaft (totaalprijs inclusief verzendkosten: € 27). Dit kan door een e-mail te sturen naar ellidiender@casema.nl. Het boek wordt u dan inclusief factuur toegezonden.

 

Informatie over de KMO-portefeuille

KWeC is erkend KMO-dienstverlener. Dit houdt in dat u via de KMO-portefeuille subsidie krijgt als u ingeschreven bent KMO. Voor kleine organisaties is de subsidie 40 procent op de netto cursusprijs.

De Nederlandse en Belgische belastingdienst stelt dat alle cursisten uit Belgie BTW moeten betalen als dit georganiseerd wordt door een Nederlandse cursusorganisatie. Bij cursussen die wij geven in Belgie wordt door ons de BTW geheven en afgedragen. Indien een cursist uit Belgie in Nederland een cursus volgt dient de BTW verlegd te worden.

Deze informatie geven wij u ter kennisneming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor meer informatie over de KMO-portefeuille verwijzen wij u naar de website: http://www.kmo-portefeuille.be.

Voor wie?

Logopedisten, ergotherapeuten, leerkrachten, orthopedagogen en psychologen.

SBU

Deze cursus bestaat uit 13 contacturen en 24 zelfstudie-uren. De zelfstudie-uren bestaan uit het lezen van de literatuur en de casuïstiek die bestaat uit het afnemen van een diagnostisch rekenonderzoek en een korte rekenbehandeling.

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
20-02-2020, 09-04-2020 09.00-17.30 en 13.00-17.30 uur Beveren-Waas 595,- euro ex. BTW Inschrijven
24-08-2020, 30-10-2020 09.00-17.30 en 13.00-17.30 uur Oostkamp-Brugge 595,- euro ex. BTW Inschrijven

Overige cursussen