Herkennen is een.

Erkennen is twee.

Behandelen is drie.

 

Eenvoudige sommen niet uit je hoofd weten, moeite met getallen en cijfers hebben, talige rekenopgaven niet snappen. De drempels die rekenproblemen en dyscalculie opwerpen, zijn enorm. Het tijdig leren herkennen en adequaat behandelen van deze stoornis is dan ook van het grootste belang. Maar wanneer is het ‘slechts’ een reparabel rekenprobleem  en wanneer is het toch dyscalculie? Dát is vraag nummer een die behandeld wordt in deze cursus van anderhalve dag onder leiding van Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Ga daarna aan de slag met een procesdiagnostisch onderzoek bij een leerling die rekenen moeilijk vindt, werk dit uit en pas de conclusies toe in een behandelopdracht bij dezelfde leerling. Natuurlijk krijgt u op alle cursusonderdelen feedback, hulp en reflectie van dé autoriteit op het gebied van dyscalculie en rekenproblemen: Hans van Luit. Zie en ervaar hoe hij wetenschappelijke verantwoording en praktische toepasbaarheid optimaal afstemt. Want bij dyscalculie en rekenproblemen draait alles om: tijdig herkennen, erkennen en adequaat behandelen. Kortom, wilt u dat uw leerlingen op u kunnen rekenen? Dan is dit dé cursus om te volgen.

KMO-portefeuille

KWeC is geregistreerd KMO-dienstverlener en voor deze cursus kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille. Dit houdt in dat u bij de Vlaamse Overheid subsidie aan kunt vragen als u zich registreert op de website van de KMO-portefeuille. Voor kleine organisaties is de subsidie 30 procent op de netto cursusprijs.

Meer informatie

Programma

Dag 1 – 09.00-17.00 uur:

 • Definiëring van dyscalculie en onderscheid met rekenproblemen op basis van theoretische en empirische overwegingen.
 • Theoretische achtergrond over rekenen, rekenproblemen en dyscalculie.
 • Veel voorkomende kenmerken van kinderen met dyscalculie.
 • Informatieverwerking, executieve functies en rekenproblemen.
 • Hoe kun je rekenproblemen in het 2e en 3e kleuterjaar signaleren en daarop anticiperen?
 • Diagnostiek op procesniveau (het toepassen van het diagnostisch rekengesprek; observeren, vragen stellen, variëren van opgaven en hulp bieden).
 • De mogelijkheden voor behandelen op basis van de uitgevoerde diagnostiek.
 • Bespreking van de inhoud van de diagnostiek/behandelopdracht (casus) voor de volgende keer.

Middag 2 – 13.00-17.00 uur:

 • Bespreking en reflectie op diagnostiekuitwerking en behandelaanpak, op basis van persoonlijke schriftelijke feedback van de docent en intervisie.
 • Faalangst en rekenen: hoe tijdig te signaleren en effectief mee om te gaan?
 • Wat zijn verdere effectieve behandelmogelijkheden?
 • Toelichting op achtergronden en effectiviteit van remediërende programma’s.
 • Hoe kan een school beleid maken om rekenproblemen te voorkomen cq. adequaat om te gaan bij geconstateerde problematiek?

Opbrengsten / Leerdoelen

De deelnemers hebben na deelname:

 • kennis van theorieën: van belang voor diagnostiek en behandeling van rekenproblemen en -stoornissen;
 • inzicht in ontstaan van rekenproblemen en -stoornissen;
 • kennis van de relatie rekenen en geheugen, motivatie en faalangst;
 • inzicht in achterstanden en stoornissen in rekenen, en de consequenties daarvan;
 • kennis gemaakt met enkele toetsen en programma’s voor zwakke rekenaars;
 • ervaring in het afnemen van een rekenprocesonderzoek;
 • ervaring in het opzetten en uitvoeren van een onderdeel van een handelingsplan;
 • inzicht in de complexiteit van het uitvoeren van een compleet rekendiagnostisch onderzoek;
 • ervaring in het afnemen van een diagnostisch rekenonderzoek op afgeleid niveau.

Zelfstudie

24 uur

SBU

 • Deze cursus bestaat uit 12 contacturen en 24 zelfstudie-uren.
 • De zelfstudie-uren bestaan uit het lezen van de literatuur en de casüistiek die bestaat uit het afnemen van een diagnostisch rekenonderzoek en een korte rekenbehandeling.

Voor wie?

 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten
 • Leerkrachten
 • Orthopedagogen en psychologen.
Hans van Luit

Cursusleider

Hans van Luit

Hans van Luit heeft de universitaire opleiding tot orthopedagoog gevolgd (1980, Universiteit Utrecht) en is gepromoveerd op het onderwerp ‘Rekenproblemen in het speciaal onderwijs’ (1987, Radboud Universiteit Nijmegen).