Cursus Hart voor goed Schrijfonderwijs

Goed kunnen schrijven is belangrijk voor succes op school, maar ook om later optimaal deel te kunnen nemen aan onze moderne samenleving. Uit onderzoek blijkt dat het aanleren van een handschrift belangrijk is voor het verwerven en activeren van de taalgebieden in de hersenen, waarvan bekend is dat ze aan de basis liggen van succesvol lezen. Zelfs met recente technologische ontwikkelingen blijkt nog steeds dat het handschrift de basis vormt, van waaruit communicatie via geschreven taal plaatsvindt.

Het schrijfvaardig worden is echter de moeilijkste taalvaardigheid voor leerlingen om te leren. Steeds vaker duiken er schrikbarende cijfers op, dat het schrijfonderwijs hard achteruit holt. Dat zoveel kinderen matig schrijven is zorgwekkend. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1 op 3 kinderen schrijfproblemen heeft en maar liefst 1 op 10 kinderen ondervindt zware schrijfproblemen.

Het vak ‘schrijven’ wordt niet altijd eenduidig omschreven vanuit de diverse betrokkenen rondom de leerling. Voor een leerkracht gaat het vaak om het leesbaar kunnen schrijven van schooltaken, terwijl de fysio- en ergotherapeut veelal vanuit een motorische oogpunt naar het schrijfproces zullen kijken. De logopedist brengt het schrijven in relatie tot de begeleiding van taal- en spellingsproblemen en ouders vinden het belangrijk dat hun kind kan schrijven en dat het er (mooi) leesbaar is.

Vanuit elke invalshoek zet iedereen zich hard in elk kind leesbaar te leren schrijven. Deze inzet in ontzettend belangrijk, want schrijfproblemen hebben ook invloed op de emotionele ontwikkeling van de leerling. Leerlingen met schrijfproblemen worden vaak onzeker: ze doen heel hard hun best, maar het lukt niet leesbaar te schrijven en ze verliezen alle plezier in het schrijven. Wat zien we over het hoofd, dat het leren schrijven zo moeizaam gaat?

Tijdens deze ééndaagse cursus staat het begrijpen van de oorzaken van handschrift- en schrijfproblemen centraal.Het begrijpen van de oorzaken van handschrift- en schrijfproblemen is noodzakelijk om deze te voorkomen en leerlingen goed te begeleiden in hun schrijfontwikkeling.

Wilt u zich hard maken voor goed schrijfonderwijs?

Dan bent u van harte welkom op de cursus: Hart voor goed schrijfonderwijs. Deze cursus is heel bewust verschillende doelgroepen uit het onderwijs en de zorg, zodat iedereen tijdens de cursus van en met elkaar kan leren.

In de cursus ‘Hart voor goed schrijfonderwijs!’ wordt kennis onder andere gekoppeld aan het zelf uitvoeren van diverse (schrijf)opdrachten. U ervaart zo zelf de noodzaak van goed leren schrijven en merkt dat goed schrijven direct tot verbetering leidt van het goed ordenen, structureren en zelfstandig uitvoeren van schooltaken en het leren leren zelf.

Programma:

 • Stand van zaken t.a.v. de huidige schrijfproblematiek
 • (Senso)motorische ontwikkeling als voorwaarde voor goed schrijfonderwijs.
 • Het leren automatiseren van (school)taken
 • Kleutervaardigheden aanbieden in relatie tot het (gaan leren) schrijven.
 • Wat leren we leerlingen met het vak schrijven
 • Schrijfmethode ‘Aan Boord’
 • Tien Gouden Schrijfregels
 • Praktische ervaringsopdrachten

Met een speciaal voor u samengesteld kennismakingspakket van de schrijfmethode ‘Aan Boord’ (*) en een compleet gevuld pennenetui, heeft u alle materialen waarmee u de volgende werkdag direct aan de slag kunt met wat u heeft geleerd. Deze aanschaf is geheel vrijwillig. U kunt ter plekke beslissen of u van dit eenmalige aanbod gebruik wilt maken. Alleen tijdens de cursus kunt u dit geheel eenmalig aanschaffen voor een gereduceerde prijs van €112,50 (normale verkoopwaarde €162,50).

(*) De kennis en materialen van de schrijfmethode ‘Aan Boord’ is breed toepasbaar en zeer goed te gebruiken naast bestaande schrijf- en taalmethoden.

Verplichte literatuur:

 • Aan de slag met handschriftontwikkeling – Anneloes Overvelde en Ria Nijheis-van der Sanden ISBN 978-90-24401-59-8
 • ‘De mijlpaal van het leren schrijven’- BETER BEGELEIGEN, Magazine LBBO 2018, nummer 3, pag. 36-41 (wordt toegezonden)
 • ‘De Kracht van goed schrijfonderwijs’ TIJDSCHRIFT VOOR REMEDIAL TEACHING 2019, nummer 2 pag. 26-29 (wordt toegezonden)

Aanbevolen literatuur:

 • Schriftkennis– Astrid Scholten en Ben Hamerling ISBN 978-90-78809-81-4

Zelfstudie:

Het doorlezen van de verplichte (en eventueel de aanbevolen) literatuur.

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur.

Voor wie?

Leerkrachten, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Cesartherapeuten, mensendiecktherapeuten, remedial teachers, ib’ers, taalspecialisten en taalcoördinatoren. Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het begeleiden van leerlingen met schrijfproblemen.

SBU

Volgt z.sm.

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
05-03-2020 09.00-17.15 uur Eemnes-Hilversum 395,- euro Inschrijven
28-05-2020 09.00-17.15 uur Cuijk 395,- euro Inschrijven
11-09-2020 09.00-17.15 uur Zwolle 395,- euro Inschrijven
26-11-2020 09.00-17.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 395,- euro Inschrijven

Overige cursussen