Aanbieden is een.

Herhalen is twee.

Memoriseren is drie.

 

Herhaling is vanouds een belangrijk ingrediënt van ons onderwijs, maar op welke manier je herhaalt blijkt cruciaal voor het leren van je leerlingen. Op basis van de vergeetcurve van Ebbinghaus ontdekte men namelijk al snel dat herhalen met steeds langere pauzes, een zeer sterk mechanisme was voor het memoriseren van inhouden. Meer nog, inhoud die ooit vergeten werd en daarna opnieuw geleerd, bleek al snel sterker in het geheugen gegrift. Vergeten is dus cruciaal voor leren. Gespreide herhaling kan zowel als studiemethode en als tool in de klas gehanteerd worden.

 

In deze cursus zoeken we een antwoord op volgende vragen:

 • Waarom is vergeten belangrijk voor leren?
 • Waar kan het misgaan bij gespreide herhaling?
 • Hoe gebruik je gespreide herhaling in de les?

In deze cursus ga je zelf aan de slag met gespreide herhaling, het vijfde hoofdstuk van het boek Klaskit.

Programma

Het programma is opgebouwd vanuit een Drietrapsraket

Elke trap bestaat uit een workshop van 2,5 uur gespreid over minimaal 5 maanden voor een optimale opvolging.

Overzicht

 

Trap 1: inhoud met actieplanning en praktische voorbeelden

Deel 1: theoretische en praktische input/inhoud

 • Waarom is vergeten belangrijk voor leren?
 • Waarom is het beter om herhaling te spreiden?
 • Waar kan het mis gaan bij gespreide herhaling?

Deel 2: Vragen + opstellen actieplanning.

Welke actie onderneem je na trap 1?

 • Samen met je lerarenteam beslis je waar en met wie je bovenstaande actieplanning zal uitvoeren.

Trap 2: intervisie & coaching

Voorbereiding: Leraren brengen uitgewerkte case + materiaal mee naar de intervisie.

Deel 1: Aan de hand van een activerende werkvorm worden ervaringen, drempels, moeilijkheden, vragen en succesfactoren uitgewisseld. We leren van elkaar en de trainer geeft advies/stuurt bij waar nodig.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 komen we samen tot een nieuw actieplan voor de periode tot trap 3.

Trap 3: terugblik en vooruitblik + certificering

Voorbereiding: Leraren brengen herwerkte aangepaste toegepaste case + materiaal mee naar sessie 3.

Deel 1: Met het oog op het ontdekken van succesfactoren die werken voor jullie je school, jullie je team en jullie je leerlingen, wordt er teruggeblikt op het volledige leerproces van trap 1 t/m trap 3. Hierbij analyseren we de risico- en succesfactoren van de geïmplementeerde strategieën om tot belangrijke randvoorwaarden te komen voor jullie team.

Deel 2: Op basis van de bevindingen uit deel 1 geeft de trainer advies en stellen we samen een definitief actieplan op met oog op structurele implementatie in de lessen.

Deel 3: Certificering.

Opbrengsten

Wat levert deze cursus op voor de lespraktijk of voor het schoolbeleid? Wat kan de deelnemer na de cursus wél wat hij eerst niet kon?

Leraren die deelgenomen hebben aan de cursus ‘Klaskit – Gespreide Herhaling’, weten hoe zij de grenzen van hun leerlingen kunnen verleggen en kunnen uitblinken in hun beheersing van de stof. (Het is hier niet duidelijk dat het om de leerlingen gaat die de stof moeten beheersen, of om de leraren zelf)Zij kunnen hun lessenseries zo opbouwen dat leerlingen ook na verloop van tijd de belangrijke begrippen paraat hebben. Zij maken tijdens hun lessen bewust gebruik van het ‘testeffect’ en bereiken daarmee dat de lesstof ‘beklijft’.

 • De impact van vergeten op het leren uitleggen.

 • Gespreide herhaling linken aan de klaspraktijk.

 • Gespreide herhaling in handboeken herkennen.

 • Gespreide herhaling toepassen in een klassituatie.

 • Studietips geven aan leerlingen op basis van belang van gespreide herhaling.

 • De valkuilen van gespreide herhaling beschrijven.

 • Gespreide herhaling toepassen in leerboeken/cursussen.

 

Verplichte literatuur

 • Klaskit: tools voor topleraren – P. De Bruyckere (2017) ISBN 97890 8254 2264

 

Zelfstudie

 • Van te voren het boek Klaskit gelezen hebben.
 • Na trap 1 en trap 2 aan de slag met de aangeleerde theorie in de praktijk

 

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden:

een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten.

SBU

!!! Nog vragen en invullen !!!

Voor wie?

Doelgroep

Voor welke leraren in het bijzonder is deze cursus interessant?

 • Alle leraren die in het werkveld staan en die merken dat kennis en vaardigheid na enige tijd afneemt.
 • Alle leraren die merken dat leerlingen kort voor de toets pas gaan leren.
 • Alle leraren die graag willen bereiken dat hun leerlingen over parate kennis beschikken van belangrijke grondbeginselen.
Liese Missinne

Cursusleider

Liese Missinne

Lerarenopleider en docent didactiek Liese Missinne is naast Klaskit-cursustrainer lerarenopleider aan de Arteveldehogeschool in Gent voor toekomstige leraren secundair (of voortgezet) onderwijs. In haar lessen gaat ze aan de slag met het boek Klaskit en werk samen met collega’s aan een praktijkgerichte vertaling van de evidence-informed principes uit het boek. In haar vrije tijd werkt […]

Johan Schutrups

Cursusleider

Johan Schutrups

Johan is naast Klaskit-trainer docent aardrijkskunde op het Oosterlicht College in Vianen. Als zij-instromer startte Johan zijn onderwijscarrière op zijn 40ste. Inmiddels is hij al weer jaren werkzaam in het onderwijs en staat nog elke dag voor de klas. Na het afronden van de lerarenopleiding volgde hij de master leren en innoveren waardoor hij in […]