Leerlingcoach

Informatie over de inhoud van deze cursus volgt binnenkort.

Voor wie?

Leerkrachten, ib’ers, rt’ers, reken-, taal-, lees- en zorgcoördinatoren en logopedisten die werken met (zorg)leerlingen in het PO, VO en MBO.

Cursusleider