Praktische cursus Technisch Lezen - België

Na een korte theoretische uitleg, onderbouwd met evidence based literatuur, gaan cursisten aan de slag met oefenvormen voor technisch lezen. We bespreken, tonen en oefenen multisensoriële oefenvormen vanaf aanvankelijk lezen tot en met voortgezet technisch lezen. U krijgt antwoord op de vraag: wanneer gebruik ik welke leesinterventiemethode bij welke lezer en waarom? U gaat hier ook mee oefenen. Zaken als leesmotivatie en leesplezier mogen niet ontbreken, dus daar besteden we uitgebreid aandacht aan.

Op beide cursusdagen zijn materialen aanwezig die dienen als voorbeeld of ter inspiratie. Ze worden gebruikt om samen opdrachten mee te doen. Vergeet uw smartphone of tablet niet mee te nemen, zodat u direct met de beschikbare apps kunt oefenen. Bij het behandelen van leesproblemen is er ook aandacht voor psycho-educatie en oudergesprekken, zo ook in deze cursus.

Wat doe je wel/niet bij leesproblemen en waarom?

Inhoud van de cursus:

 • Het bespreken van de theorie van de ontwikkeling van het technisch lezen op basis van evidence based literatuur
 • De verschillen en overeenkomsten binnen de behandeling van spellende en radende lezers
 • Bespreken van en oefenen met verschillende leesinterventiemethoden. Welke leesinterventie zet u wanneer in en waarom?
 • Psycho-educatie via de map ‘Jesse heeft dyslexie’
 • Aan de slag met de materialen van ‘Opbrengstgericht werken met Jesse heeft dyslexie’:
  • Portfoliomap (met Portfolioboekje en Leeslogboekje)
  • Vier blokken:
   • Belevingsschalen, Concrete doelen, Woordenkasten, Vloeiendheid
  • Leesdiploma
  • Aanwijskaart
 • Het voeren van oudergesprekken rondom leesproblemen
 • Leesmotivatie en leesplezier (er is veel materiaal aanwezig om te bekijken ter inspiratie en om mee te oefenen)
 • Spelling ter ondersteuning van het lezen
 • Het bespreken van apps: welke zijn wel/niet effectief en waarom? Neem zelf uw tablet of smartphone mee om direct aan de slag te gaan.

Alle deelnemers krijgen een Portfolioboekje en Leeslogboekje in een Portfoliomap van de materialen van ‘Jesse heeft dyslexie’ en een Digi-KWeC mee naar huis. Op de Digi-KWeC staat veel digitale informatie en veel materiaal, zodat u de volgende werkdag direct aan de slag kunt met wat u hebt geleerd.

We raden u sterk aan van te voren het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ van Anneke Smits en Tom Braams door te lezen, zodat u met deze voorkennis zoveel mogelijk uit de cursus zelf kunt halen: ISBN 97890 244 03318 (2e gewijzigde druk, 2019).

Informatie over de KMO-portefeuille

KWeC is erkend KMO-dienstverlener. Dit houdt in dat u via de KMO-portefeuille subsidie krijgt als u ingeschreven bent KMO. Voor kleine organisaties is de subsidie 40 procent op de netto cursusprijs.

De Nederlandse en Belgische belastingdienst stelt dat alle cursisten uit Belgie BTW moeten betalen als dit georganiseerd wordt door een Nederlandse cursusorganisatie. Bij cursussen die wij geven in Belgie wordt door ons de BTW geheven en afgedragen. Indien een cursist uit Belgie in Nederland een cursus volgt dient de BTW verlegd te worden.

Deze informatie geven wij u ter kennisneming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor meer informatie over de KMO-portefeuille verwijzen wij u naar de website: http://www.kmo-portefeuille.be.

Voor wie?

Logopedisten en leerkrachten uit België.

SBU

16 contacturen

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
26-08-2019, 27-08-2019 08.30-17.15 uur Hasselt 495,- euro ex. BTW Volgeboekt
29-08-2019, 30-08-2019 08.30-17.15 uur Beveren-Waas 495,- euro ex. BTW Inschrijven
21-11-2019, 22-11-2019 08.30-17.15 uur Oostkamp-Brugge 495,- euro ex. BTW Inschrijven
20-02-2020, 21-02-2020 08.30-17.15 uur Beveren-Waas 495,- euro ex. BTW Inschrijven
24-02-2020, 25-02-2020 08.30-17.15 uur Gent 495,- euro ex. BTW Inschrijven
16-04-2020, 17-04-2020 08.30-17.00 uur Hasselt 495,- euro ex. BTW Inschrijven
24-08-2020, 25-08-2020 08,30-17.00 uur Oostkamp-Brugge 495,- euro ex. BTW Inschrijven
02-11-2020, 03-11-2020 08.30-17.15 uur Gent 495,- euro ex. BTW Inschrijven

Overige cursussen