De inhoud van het cursusprogramma volgt zo spoedig mogelijk.

We gaan aan de slag met mooie boeken met rijke taal, zodat alle deelnemers na afloop van de cursus direct aan de slag kunnen in hun eigen werksituatie (de klas of de praktijk).

 

Tussen de dagen door werk je de opdrachten uit die bij de boeken horen. Dit zijn ook opdrachten die je je leerlingen kunt laten doen. Je doet dus direct ervaring op met het voorbereiden en uitvoeren van lessen/behandelingen.

 

Bij de cursusprijs zit een heel boekenpakket inbegrepen. Deze boeken worden tijdens de cursus uitgedeeld, net als de hand-out.

 

Van te voren wordt nog niet meegedeeld welke boeken dit zijn, daar we zo up to date mogelijk willen zijn en bij iedere cursus de mogelijkheid willen hebben het boekenpakket aan te passen.

 

Cursusleiders zijn Carine Manderfeld en Boukje Toering.

 

Accreditatie wordt in ieder geval aangevraagd voor logopedisten bij de ADAP. Indien andere beroepsgroepen ook interesse hebben voor geaccrediteerde punten, dan kan dat doorgegeven worden aan KWeC, zodat we kunnen overwegen om ook voor die doelgroep accreditatie aan te vragen.

 

Het wordt echt een super leuke cursus. Wij zijn al helemaal enthousiast en hopen je snel te begroeten.

Hou dus alvast de data vrij!

Programma

Drie dagen praktisch aan de slag met elkaar, onderbouwd met gedegen theorie.

Opbrengsten

Door middel van jeugdliteratuur het taalniveau van de leerlingen vergroten, waarbij dus ook gewerkt wordt aan begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Verplichte literatuur

Wordt nader bekend gemaakt.

Zelfstudie

Wordt nader bekend gemaakt.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat als ze voldaan hebben aan:

  • 90% aanwezigheid tijdens de cursusdagen
  • het lezen van de verplichte literatuur
  • het doen van de opdrachten tussen dag 1 & 2 en 3 & 4

SBU

In ieder geval 24 uur aanwezigheid.

Zelfstudie wordt nog bekeken bij de aanvraag voor de accreditatie. Die uren komen er nog bovenop.

Voor wie?

Leerkrachten, logopedisten, lees- en taalcoördinatoren, rt’ers, ib’ers, orthopedagogen en psychologen.

Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

19-05-2022 | 07-07-2022 | 14-10-2022 08.30-17.15 uur Heerlen wnbg info Gesloten
09-06-2022 | 16-09-2022 | 02-12-2022 08.30-17.15 uur Zwolle wnbg info Gesloten