Cursus TOS en leren lezen

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben 50% kans om ook dyslectisch te zijn. Geschreven taal is de beste mogelijkheid om je taal uit te breiden, dus daarom is het belangrijk dat ook leerlingen met TOS toegang krijgen tot de geschreven taal. Leerlingen met een TOS moeten dus ook leren lezen. Daarvoor dient dan wel goede begeleiding gegeven te worden, waarbij het vooral van belang is dat je weet wat je doet en waarom.

Tijdens deze eendaagse cursus zal allereerst kort ingegaan worden op de theorie over TOS en over lezen. De nadruk komt te liggen op hoe TOS en lezen elkaar beïnvloeden. Daarna komen de praktische begeleiding en de behandeling van kinderen met leesproblemen bij een TOS aan bod. Er wordt beeldmateriaal getoond waardoor cursisten inzicht krijgen in de begeleiding en behandeling.

De cursus gaat verder daar waar de ‘gewone’ leesbehandeling voor leerlingen met leesproblemen niet meer voldoende is, doordat de leerlingen last hebben van hun TOS.

Doelen:

De deelnemers hebben na de cursus:

 • kennis van het belang van de communicatieve redzaamheid, dus participatie, in relatie  tot lezen vanuit de stoorniscriteria van TOS
 • ervaring in het ontdekken van kenmerken van TOS naar aanleiding van filmfragmenten
 • ervaring in het herkennen van de relatie tussen taal/lezen en TOS
 • geoefend met het formuleren van hulpvragen op het gebied van leren lezen van leerlingen met een TOS
 • kennis genomen van het Triangelmodel (Bishop en Snowling) voor het leren lezen bij leerlingen met een TOS
 • ontdekt waar leerlingen met een TOS behoefte aan zouden kunnen hebben bij de leesinterventieprogramma’s Connect Klanken en Letters, Connect Woordherkenning, Connect Vloeiend Lezen, Ralfi en Ralfi Light
 • kennis genomen van de mogelijkheden om een leerling met TOS te begeleiden met het programma BOUW! tutorlezen
 • hoe een basis-leesbehandeling aangepast kan worden voor leerlingen met TOS

Programma:

 • Communicatieve redzaamheid bij TOS
 • Het belang van taal bij leren lezen
 • Leren lezen bij TOS
 • TOS en leesinterventies (Connectprogramma’s, RALFI en BOUW! tutorlezen)
 • Uitgebreide casuïstiek n.a.v. beeldfragmenten, waarbij de verbinding wordt gelegd naar de eigen werksituatie

Verplichte literatuur:

 • Katern Cluster 2: Leesonderwijs en leesbegeleiding voor leerlingen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Een katern bij de protocollen leesproblemen en dyslexie. Wentink, Hoogenboom & Cox (2009). Lezen tot en met paragraaf 3.1, pagina 45. Te downloaden via http://masterplandyslexie.nl/public/files/documenten/Katern_ESM.pdf
 • Dyslectische kinderen lezen lezen. Werkvormen voor de behandeling van leesproblemen. Smits & Braams (2019) – ISBN 97890 2440 3318, tweede gewijzigde druk

Certificaat:

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdracht.

Voor wie?

Leerkrachten, logopedisten, dyslexiespecialisten, taal- en leescoördinatoren, remedial teachers, ib’ers en orthopedagogen en psychologen die meer willen weten over de praktische begeleiding van leerlingen met TOS en leesproblemen.

SBU

Volgt z.s.m.

Accreditatie wordt aangevraagd bij ADAP-NVLF.

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
16-01-2020 09.00-17.15 uur Zwolle 395,- euro Inschrijven
06-03-2020 09.00-17.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 395,- euro Inschrijven
12-03-2020 09.00-17.15 uur Cuijk 395,- euro Inschrijven
25-09-2020 09.00-17.15 uur Tilburg 395,- euro Inschrijven
08-10-2020 09.00-17.15 uur Eemnes-Hilversum 395,- euro Inschrijven
10-12-2020 09.00-17.15 uur Oostzaan-Amsterdam 395,- euro Inschrijven

Overige cursussen