Verdiepingsdag Dyslexie: Verdiepend lezen en Moderne Vreemde Talen

Verdiepend lezen is een struggle voor menig leerling als de teksten langer en ingewikkelder worden. Voor leerlingen met dyslexie is dit dan ook een van dé grote uitdagingen. Om zelf te ervaren hoe je leerlingen hiermee kunt begeleiden, gaan de deelnemers deze dag met elkaar aan de slag met een tekst. Welke stappen neem je zelf en laat je leerlingen nemen en waarom? Het stellen van goede vragen is daarbij van wezenlijk belang, maar niet eenvoudig. Ook het oefenen van deze vaardigheden komt aan bod. Veel doen dus, naar aanleiding van gedegen theorie.

De begeleiding naar het voortgezet onderwijs met daarna weer de begeleiding naar de examens, waarbij met name de Moderne Vreemde Talen een struikelblok zijn. Een mooie en belangrijke taak deze begeleiding, maar waar hebben leerlingen behoefte aan? Hoe zorg je dat ze de talen zo leren, dat het geleerde richting het langetermijngeheugen gaat. Waar hebben leerlingen recht op bij toetsen en examens? Dus: wat ga je doen en hoe?

Aan de hand van casuïstiek zal ook hier theorie met de praktijk verbonden worden, zodat je als deelnemer meteen aan de slag kunt in je eigen werksituatie.

Opbrengsten:
De deelnemers hebben na de verdiepingsdag:

  • inzicht in welke aspecten een tekst complex maken.
  • nagedacht over vragen of handelingen die ze in kunnen zetten om het denkproces van leerlingen te stimuleren tijdens het lezen van (complexe) teksten.
  • inzicht wat met name Engels lastig maakt voor dyslectische leerlingen.
  • hun kennis vergroot m.b.t. begeleiden van dyslectische leerlingen met problemen vreemde talen.
  • overhoorprogramma’s op effectiviteit beoordelen en wel / niet aanbevelen.
  • meer kennis van de recente (examen)regelingen.

Verplichte literatuur: (de literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden):
* Verdiepend lezen – Karin van de Mortel & Corine Ballering
ISBN 97890 650 86594
* Dyslexie en de moderne vreemde talen – Wim Tops & Gitte Boons
ISBN 97890 441 29779

Zelfstudie:
Het lezen van de literatuur en het maken van de bijbehorende opdrachten. Deze praktische opdrachten worden enkele weken voorafgaand aan de cursus toegezonden.

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten.

Voor wie?

Leerkrachten bovenbouw basisonderwijs, VO-docenten, NT2-docenten, rt’ers, ib’ers, zorgcoördinatoren, taal- en leescoördinatoren, logopedisten, dyslexiespecialisten en dyslexiebehandelaars.

SBU

25 uur geaccrediteerd - ADAP - NVLF - ID-nummer: 269723
25 uur gevalideerd - Registerleraar - Activiteitnummer: GGHdPcWQ6j

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
22-11-2018 09.00-17.00 uur Zwolle 347,50 euro Inschrijven
23-11-2018 09.00-17.00 uur Stein-Urmond 347,50 euro Inschrijven

Overige cursussen