• Basiscursus Dyslexie PO

  In de Basiscursus Dyslexie PO komt u meer te weten over dyslexie en hoe u uw leerlingen kunt ondersteunen en ontwikkelen. In deze cursus met veel workshops ligt de nadruk op de praktijk van het behandelen van leerlingen met dyslexie. Kortom: u wordt zelf aan het werk gezet, met als doel dat u ervaart wat u leert, zodat u het geleerde ook weer goed over kunt brengen. Zo kunt u uw leerlingen op een leuke manier helpen om hun taalproblemen te verbeteren. Aan het eind krijgt u een Digi-KWeC mee, waar u veel digitale informatie en materialen op vindt. Zo kunt u de volgende werkdag direct aan de slag met wat u geleerd hebt in de cursus. Inspirerend en informatief!

  Meer informatie
 • Verdiepingscursus Lezen (Leesspecialist)

  Deze verdiepingscursus gaat in op je begeleidingsrepertoire van leerlingen met leesproblemen in de klas of in je logopedie-, rt-praktijk of bij je behandelinstituut.

  Hoe moet ik de resultaten van leestoetsen analyseren en interpreteren? Wanneer is verlengde instructie vanuit de leesmethode voldoende en wanneer moet ik een extra interventieprogramma toevoegen? Welk programma en hoe doe ik dat dan, organisatorisch en inhoudelijk in de klas/praktijk? Neem je tablet/smartphone mee als je die hebt om direct met apps aan de slag te gaan. Ook begrijpend lezen kan en zal in deze cursus niet ontbreken.

  Vanaf januari 2019 wordt deze cursus opnieuw geaccrediteerd bij de ADAP-NVLF. De naam van de cursus zal dan wijzigen in ‘Leesspecialist’, de inhoud blijft hetzelfde.

  Meer informatie
 • Cursus Spellingspecialist

  Met behulp van theoretische onderbouwing en recente wetenschappelijke inzichten leert u meer over spelling, spellingmethoden en spellingbegeleiding in de klas of in de vrijgevestigde praktijk. Na de cursus weet u beter wat wel of juist niet te doen met leerlingen met spellingproblemen of dyslexie. Behalve theorie zal er ook tijdens de cursusdagen aandacht zijn voor de praktijk middels ervaringsgerichte opdrachten en workshops. De cursist gaat na de eerste twee cursusdagen zelf ook aan het werk met een eigen casus, zodat het geleerde direct in de praktijk toegepast wordt. De derde dag gaat u aan de slag met woordbenoemen, ontleden, werkwoorden en toegepaste spellingopdrachten.

  Meer informatie
 • Fonologie: onderzoek en behandeling

  Tijd voor het opfrissen en verdiepen van uw kennis omtrent kinderen die slecht verstaanbaar spreken als gevolg van fonologische stoornissen?!

  De cursus ‘Fonologie, onderzoek en behandeling’ is dan zeker een goede keuze. Deze cursus, die eerder georganiseerd werd door ‘Nabij Rotterdam’ is in goed overleg met Kezia Nootenboom en Edith Hofsteede onder de vleugels van KWeC terecht gekomen.

  Meer informatie
 • Praktische cursus Technisch Lezen – België

  Na een korte theoretische uitleg, onderbouwd met evidence based literatuur, gaan cursisten aan de slag met oefenvormen voor technisch lezen. We bespreken, tonen en oefenen multisensoriële oefenvormen vanaf aanvankelijk lezen tot en met voortgezet technisch lezen. U krijgt antwoord op de vraag: wanneer gebruik ik welke leesinterventiemethode bij welke lezer en waarom? U gaat hier ook mee oefenen. Zaken als leesmotivatie en leesplezier mogen niet ontbreken, dus daar besteden we uitgebreid aandacht aan.

  Meer informatie
 • Praktische cursus Spelling – België

  Na deze cursus weet u wat u effectief en motiverend kunt doen met leerlingen met spellingproblemen. U gaat deze twee dagen zelf praktisch aan het werk, waarbij alles wetenschappelijk onderbouwd wordt, zodat u het geleerde direct zelf in de praktijk kunt brengen met uw leerlingen.

  Inhoud van de cursus:

  Meer informatie