Cursuscentrum KWeC is een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener. KWeC is geregistreerd met ondernemingsnummer DV.O217000.

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u online een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) kmo-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.

Hierbij enkele aandachtspunten inzake de betaling/KMO-portefeuille als voorbereiding op de cursus. We verzoeken u daarom ook het onderstaande aandachtig te lezen, zodat de betalingen zoveel mogelijk voor aanvang van de cursus voldaan zijn. Voor de meeste cursussen in Vlaanderen berekenen wij € 555,00 ex. BTW voor een 2-daagse training. In de onderstaande omschrijving zijn wij van dat bedrag uitgegaan. Indien anders dient u daar rekening mee te houden!

1. Als het goed is heeft u de factuur voor de cursus ontvangen van € 671,55 = € 555,00 netto en € 116,55 BTW. Indien u gebruik maakt van de KMO-portefeuille verzoeken wij u door te gaan naar punt 2. Maakt u geen gebruik van de KMO-portefeuille, dan verzoeken wij u het totale bedrag van € 671,55 binnen de betalingstermijn van 14 dagen over te maken naar KWeC.

2. Als u gebruik wilt maken van de KMO-portefeuille begin dan op tijd met de aanvraagprocedure om uw onderneming te registreren. Deze procedure is goed te doen, maar vergt wel enige tijd van u. We vragen u daarom ook deze procedure zo spoedig mogelijk op te starten. In de volgende link staat meer informatie over de aanvraagprocedure: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen
KWeC VOF staat vermeld onder KMO-erkenningsnummer DV.O217000. Onze nacebelcode is 85.592.

3. Als u geregistreerd bent doet u de subsidieaanvraag voor de cursus voor het netto cursusbedrag van € 555,00.
U stort dan uw eigen bijdrage van 70% = € 388,50 op de KMO-portefeuille Sodexo rekening. Dit dient binnen 30 dagen na uw subsidieaanvraag gestort te zijn. Na deze 30 dagen vervalt uw subsidieaanvraag en dient u weer een nieuwe aan te vragen.
Gebruik bij de subsidieaanvraag de volgende gegevens:
Projectbedrag € 555,00 – Uren overeenkomst: zoals omschreven in de cursusomschrijving – Bij titel project: naam van de cursus – en het factuurnummer. 
Let op: betaal de € 116,55 BTW zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen de betalingstermijn van 14 dagen, aan KWeC VOF.

4. De subsidie van 30% = € 166,50 wordt door de Vlaamse overheid pas na uw storting/eigen bijdrage automatisch op de Sodexo rekening gestort. In uw portefeuille staat dan het totale bedrag van € 555,00 klaar om over te maken aan KWeC VOF.

5. Zodra dit volledige bedrag van € 555,00 in uw KMO-portefeuille staat, moet u zelf nog de opdracht geven om dit over te maken naar KWeC VOF. Het duurt dan namelijk nog 2 weken voordat dit op onze rekening bijgeschreven staat.