Onderzoeken is een. 

Behandelen is twee.

Gewoonteverandering is drie. 

 

Afwijkende mondgewoonten als duim-, vinger-, speenzuigen, nagelbijten, mondademen of een afwijkend slikpatroon kunnen onbalans in het functioneren van de mondspieren veroorzaken. De gevolgen hiervan zijn te zien in de gebits- of kaakvorm of hoorbaar in de spraak (lispelen of slissen). Oromyofunctionele therapie (OMFT) is erop gericht om via oefening de orofaciale spieren in balans te herstellen. Ook verkort het veelal de orthodontische behandeltijd en het vermindert relaps. De cursus besteedt ruim aandacht aan veel voorkomende gevallen van afwijkend mondgedrag en de behandeling daarvan: het veranderen van de functie van de tong- en lipspieren, waardoor de vorm van het gebit mee kan veranderen. Ook de noodzakelijke tandheelkunde komt aan bod. Na het volgen van de cursus zijn cursisten in staat om: praktisch en planmatig te werken met OMFT volgens hét protocol-OMFT van Peter Helderop, vakkundig te werken met alle noodzakelijke meetapparatuur (o.a. Measuring Station 430), en daarnaast ook om dwarsverbanden te herkennen met tandheelkunde en orthodontie. De brede opzet maakt deze cursus geschikt voor zowel logopedisten als mondhygiënisten, tandartsen en orthodontisten.

Kwaliteit en effectiviteit staat bij de behandeling voorop, dus moet er gemeten worden. Daarom in deze cursus uitgebreid aandacht aan de volgende objectieve meetinstrumenten waar u zelf ook mee aan de slag gaat:

 • OMFT measuring station 430 !!! NIEUW !!! Dit nieuwe digitale meetstation meet met een digitale sonde de druksterkte van de M. Orbicularis Oris, de contractiekracht van de M. Masseter, de extensiekracht van de tong en de lipspanning (inclusief digitale force scale)
 • IOPI – Iowa Oral Performance Instrument (meter voor tong- en lipkracht)
 • Amerikaanse Force-scale (lipsterktemeter)
 • Paynetechniek (visualisatie van het slikpatroon)

Meer informatie over het OMFT measuring station 430 zie: http://omftcursus.nl/product/measuringstation/.

Andere onderdelen van de cursus:

 • Algemene toelichting over de anatomie en fysiologie van het orofaciale complex
 • Relatie tussen logopedie, tandheelkunde, orthodontie en gnatologie en het belang van deze kennis voor de diagnostiek en therapie van oromyogene dysfuncties
 • Indeling van oromyogene dysfuncties
 • Alle logopedische oefeningen die gebruikt worden bij OMFT volgens het Protocol OMFT
 • SMART-dossiervorming die auditproof is (Peter Helderop is zelf auditor, dus weet als geen ander waar dossiers aan moeten voldoen)
 • Uitgebreide casuïstiek (wat zie je, wat doe je en waarom?)
 • Het gezamenlijk afnemen van een anamnese, het stellen van een diagnose en opstellen van een behandelplan bij een cliënt. Het is hiervoor mogelijk om een eigen client mee te nemen, om zo vragen te kunnen stellen aan Peter en een uitgebreid behandeladvies te ontvangen.

Opbrengsten

De cursist is na het volgen van deze cursus in staat:

 • planmatig te werken met OMFT
 • te werken met het digitale OMFT measuring station 430, de Paynetechniek, de Amerikaanse Force-scale en IOPI
 • dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde en orthodontie

Peter Helderop werkt al ruim 25 jaar als gespecialiseerd OMFT-logopedist. Het feit dat tandartsen en orthodontisten ook aan deze cursussen deelnemen geeft aan dat Peter van alle markten thuis is. Ook voor tandartsen en orthodontisten is meer kennis over OMFT van belang, omdat ze niet alleen hun cliënten goed kunnen behandelen, maar ook weten wat ze kunnen en mogen verwachten van logopedisten waar ze mee samenwerken. Een mooie combinatie dus.

SBU

 • 40 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 347829
 • 13 uur geaccrediteerd voor Waco-NVvO
 • Deze cursus bestaat uit 16 contacturen en 24 zelfstudie-uren

Voor wie?

 • Logopedisten
 • Mondhygiënisten
 • Tandartsen
 • Orthodontisten
 • Tandarts- en orthodontieassistenten.
Peter Helderop

Cursusleider

Peter Helderop

Dhr. Peter Helderop, logopedist Na zijn studie logopedie aan de Leidse Hogeschool heeft hij zich in 1989 gevestigd als logopedist in Vlaardingen en vanaf 1991 in Monster, Poeldijk, Naaldwijk, Maasdijk, Wateringen, Rijswijk, ‘s Gravenzande en Honselersdijk. Twee van zijn logopediepraktijken zijn gevestigd in een tandartsenpraktijk. Hij heeft...