Geregistreerd dienstverlener

Cursuscentrum KWeC is een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener.

Registratiegegevens

Bedrijfsnaam: KWeC VOF
Ondernemingsnummer: DV.O217000
Nacebelcode: 85.592

De KMO-portefeuille is een laagdrempelige en interactieve steunmaatregel die ondernemers een financiële tegemoetkoming geeft wanneer ze opleiding of advies aankopen bij een geregistreerde dienstverlener. Om de subsidie te kunnen aanvragen, moet u online een aanvraag indienen en vervolgens een bedrag storten in uw (elektronische) KMO-portefeuille. De Vlaamse overheid vult dat bedrag verder aan met subsidies. Daarmee kunt u de dienstverlener betalen voor de geleverde diensten.

De Nederlandse en Belgische belastingdienst stelt dat alle cursisten uit Belgie BTW moeten betalen als dit georganiseerd wordt door een Nederlandse cursusorganisatie. Bij cursussen die wij geven in Belgie wordt door ons de BTW geheven en afgedragen. Indien een cursist uit België in Nederland een cursus volgt dient ook BTW betaald te worden. Daardoor kunt u ook bij deelname aan alle cursussen in Nederland gebruik maken van de KMO-portefeuille.

Aanvragen

In dit voorbeeld rekenen we met een cursusprijs van € 555,00 ex. BTW.
Heeft u een andere cursusprijs? Volg dan de stappen met uw cursusprijs.

 1. Onderneming registreren
  Als u gebruik wil maken van de KMO-portefeuille dient u uw onderneming te registreren. Klik hier voor meer informatie.
 2. Subsidieaanvraag
  1. Als u geregistreerd bent doet u de subsidieaanvraag voor een netto cursusprijs van € 555,00. (deze prijs kan variëren)
    
  2. U stort uw eigen bijdrage van 70% ( berekening: 0,7 * 555 = € 388,50 ) op de KMO-portefeuille Sodexo rekening.
   Doe dit binnen 30 dagen na uw subsidieaanvraag anders komt de aanvraag te vervallen.
    
  3. Gebruik bij uw aanvraag de volgende gegevens:
   Projectbedrag: € 555,00. (deze prijs kan variëren)
   Uren overeenkomst: [Aantal contacturen]. (zie omschrijving cursuspagina)
   Titel project: [naam van de cursus] – [factuurnummer van de cursus].
    
  4. Betaal de BTW ( berekening: 0,21 * 555 = 116,55 ) binnen het betalingstermijn van 14 dagen aan KWeC VOF.
 3. Subsidie
  De subsidie van 30% ( berekening: 0,3 * 555 = 166,50 ) wordt door de Vlaamse overheid automatisch gestort na uw betaling. In uw portefeuille staat dan het totale bedrag van € 555,00.
 4. Betaling afronden
  Om de betaling uit te voeren moet u zelf de opdracht geven om dit over te maken naar KWeC VOF. Dit bedrag wordt dan binnen 2 weken op onze rekening bijgeschreven. Hiermee is uw aanvraag voltooid.