• Praktische cursus Technisch Lezen – België

  Na een korte theoretische uitleg, onderbouwd met evidence based literatuur, gaan cursisten aan de slag met oefenvormen voor technisch lezen. We bespreken, tonen en oefenen multisensoriële oefenvormen vanaf aanvankelijk lezen tot en met voortgezet technisch lezen. U krijgt antwoord op de vraag: wanneer gebruik ik welke leesinterventiemethode bij welke lezer en waarom? U gaat hier ook mee oefenen. Zaken als leesmotivatie en leesplezier mogen niet ontbreken, dus daar besteden we uitgebreid aandacht aan.

  Meer informatie
 • Praktische cursus Spelling – België

  Na deze cursus weet u wat u effectief en motiverend kunt doen met leerlingen met spellingproblemen. U gaat deze twee dagen zelf praktisch aan het werk, waarbij alles wetenschappelijk onderbouwd wordt, zodat u het geleerde direct zelf in de praktijk kunt brengen met uw leerlingen.

  Inhoud van de cursus:

  Meer informatie
 • Cursus De Kracht van goed Schrijfonderwijs – België

  Schrijven vormt als het ware de ruggengraat van alle vakken. Voor elk vak heeft de leerling schrijven nodig. Maar hoe zit het dan met de leerling die zijn eigen handschrift niet kan terug lezen? Met een onleesbaar handschrift stagneert zijn leerproces en kan de leerling zijn gedachten niet ordenen op papier. Als logopedist, leerkracht, kinesitherapeut of ergotherapeut kunt u de leerling niet verder helpen in de uitleg van o.a. taal- en spellingproblemen en de uitvoering van schrijftaken, als zijn schrijven onleesbaar is. Wat zien we over het hoofd, dat het leren schrijven nu zo moeizaam gaat en daardoor de kracht van het schrijven verloren gaat?

  Meer informatie
 • Basiscursus Coaching – België

  Spelling- of rekenproblemen, dyslexie of dyscalculie… Het ene probleem, brengt vaak het andere met zich mee, zoals: leer-, gedrags- of motivatieproblematiek. Wie adequaat wil begeleiden, moet ook coach kunnen zijn. Terwijl de therapeut in u de leerling stimuleert met praktische oefeningen, maakt de coach in u hem of haar mentaal weerbaarder, sterker en zelfstandiger. Dit doet u door coachende gesprekjes te voeren en het beste in de leerling naar boven te halen. Het doel hiervan is de leerling zich zo goed en zelfstandig mogelijk te laten bewegen in de thuisomgeving (gezin/familie) en de (leer)omgeving.

  Meer informatie
 • Cursus Dyscalculie en rekenproblemen – België

  Tijdens de eerste dag komt het verschil tussen dyscalculie en rekenproblemen aan bod met daarbij de diagnostiek op procesniveau en aspecten van behandeling. Er worden voorbeelden gegeven van mogelijke toetsvragen, en van vele door onderzoek bewezen en in de praktijk werkzaam gebleken behandelmogelijkheden. Na deze dag gaat u zelf aan de slag met een diagnostisch onderzoek en behandeling op taakniveau.

  Meer informatie
 • Basiscursus OMFT – België

  Oromyofunctionele therapie (OMFT) kan de orthodontische behandeltijd verkorten en terugval (relaps) voorkomen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de behandeling daarvan door de logopedist. Behalve de logopedische theorie en de praktische opdrachten komt ook de tandheelkunde aan bod om vakkundig te kunnen overleggen.

  Meer informatie
 • Verdiepingscursus OMFT – België

  Voor de ‘Verdiepingscursus OMFT-1’ is de ‘Basiscursus OMFT’ een vereiste. Het is belangrijk dat de logopedist na de Basiscursus ervaring heeft opgedaan met de meettechnieken en het OMFT-protocol. De verdiepingscursus gaat letterlijk de verdieping in bij het meten en interpreteren van metingen, de behandeling en het werken met de trainers. Verder is er veel aandacht voor casuïstiek: wat doet u bij welk mondbeeld, welke metingen moet u verrichten en waarom?

  Meer informatie