• Praktische cursus Technisch Lezen – België

  Na een korte theoretische uitleg, onderbouwd met evidence based literatuur, gaan cursisten aan de slag met oefenvormen voor technisch lezen. We bespreken, tonen en oefenen multisensoriële oefenvormen vanaf aanvankelijk lezen tot en met voortgezet technisch lezen. U krijgt antwoord op de vraag: wanneer gebruik ik welke leesinterventiemethode bij welke lezer en waarom? U gaat hier ook mee oefenen. Zaken als leesmotivatie en leesplezier mogen niet ontbreken, dus daar besteden we uitgebreid aandacht aan.

  Meer informatie
 • Praktische cursus Spelling – België

  Na deze cursus weet u wat u effectief en motiverend kunt doen met leerlingen met spellingproblemen. U gaat deze twee dagen zelf praktisch aan het werk, waarbij alles wetenschappelijk onderbouwd wordt, zodat u het geleerde direct zelf in de praktijk kunt brengen met uw leerlingen.

  Inhoud van de cursus:

  Meer informatie
 • Basiscursus OMFT

  Oromyofunctionele therapie (OMFT) kan de orthodontische behandeltijd verkorten en terugval (relaps) voorkomen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de behandeling daarvan door de logopedist. Behalve de logopedische theorie en de praktische opdrachten komt ook de tandheelkunde aan bod om vakkundig te kunnen overleggen.

  Meer informatie
 • Verdiepingscursus OMFT

  Voor de ‘Verdiepingscursus OMFT-1’ is de ‘Basiscursus OMFT’ een vereiste. Het is belangrijk dat de logopedist na de Basiscursus ervaring heeft opgedaan met de meettechnieken en het OMFT-protocol. De verdiepingscursus gaat letterlijk de verdieping in bij het meten en interpreteren van metingen, de behandeling en het werken met de trainers. Verder is er veel aandacht voor casuïstiek: wat doet u bij welk mondbeeld, welke metingen moet u verrichten en waarom?

  Meer informatie