Verdiepingscursus OMFT - België

Voor de ‘Verdiepingscursus OMFT-1’ is de ‘Basiscursus OMFT’ een vereiste. Het is belangrijk dat de logopedist na de Basiscursus ervaring heeft opgedaan met de meettechnieken en het OMFT-protocol. De verdiepingscursus gaat letterlijk de verdieping in bij het meten en interpreteren van metingen, de behandeling en het werken met de trainers. Verder is er veel aandacht voor casuïstiek: wat doet u bij welk mondbeeld, welke metingen moet u verrichten en waarom?

Tijdens Verdiepingscursus OMFT-1 wordt ingegaan op diverse aspecten van de OMFT, waarbij de kennis vanuit de basiscursus OMFT als bekend wordt verondersteld. Tijdens Verdiepingscursus OMFT-1 wordt er aandacht besteed aan het werken volgens het protocol-OMFT, herhaling en verdieping van tandheelkundige aspecten, het nieuwe digitale OMFT measuring station 430, IOPI, Paynetechniek en Force-scale en veel casuïstiek. Eigen casuïstiek mag op vrijwillige basis meegenomen worden.

Inhoud van de Verdiepingscursus OMFT-1:

– Korte herhaling basiscursus met veel interactie van de cursisten
– Verdieping oro-faciale musculatuur
– Praktijk: optimaliseren van het werken met Payne-lamp en Force-scale en het leren werken met en/of optimaliseren van het werken met het OMFT measuring station 430 en IOPI
– Herhaling tandheelkundige kennis in relatie tot OMFT, aangevuld met Pseudo klasse II en III
– Uitgebreide behandeling van OMFT-casussen
– Behandelingsmogelijkheden OMFT mede m.b.v. Trainers: Infant trainers, T4K, T4B en Myobraces K1. Enige kennis over het gebruik van Trainers wordt bekend verondersteld.

Deelname aan de Verdiepingscursus OMFT-1 is uitsluitend mogelijk voor logopedisten die eerder de tweedaagse basiscursus ‘Logopedie en Tandheelkunde’ hebben gevolgd. U dient uw eigen materiaal mee te nemen, dus Force-scale, Paynelamp met goede batterijen, indien in bezit uw OMFT measuring station 430, IOPI of myoscanner. Tevens is het handig om uw camera mee te nemen. Het is verstandig uw naam op het materiaal te vermelden.

De training wordt gegeven door Peter Helderop (logopedist) en Niels van der Valk (Myofunctional Europe).

Verplichte literatuur: deze wordt u voor de cursus toegestuurd.

 

Informatie over KMO-portefeuille

KWeC is erkend KMO-dienstverlener. Dit houdt in dat u via de KMO-portefeuille subsidie krijgt als u ingeschreven bent bij de KMO. Voor kleine organisaties is de subsidie 40 procent op de netto cursusprijs.

Uw investering voor deelname aan de cursus met de KMO-portefeuille komt in de meeste gevallen uit op: 400,95 euro
Netto cursussom 495,- euro – dit bedrag wordt aangevraagd bij de KMO-portefeuille
60% eigen bijdrage = 297,- euro – u stort dit bedrag in uw portefeuille
40% subsidie = 198,- euro – de KMO stort dit bedrag in uw portefeuille
BTW over 495,- euro = 103,95 euro (na ontvangst van onze factuur betaalt u dit aan KWeC)
Uw investering 297,- euro + 103,95 euro = 400,95 euro

Wilt u bij het aanvragen van de subsidie in uw KMO-portefeuille de volgende zaken invullen?
Bij bedrag overeenkomst en gewenst projectbedrag vult u 495,- euro in – Uren overeenkomst: 16 – Bij Titel project: Verdiepingscursus OMFT

De Belgische belastingdienst stelt dat alle cursisten uit Belgie BTW moeten betalen als dit georganiseerd wordt door een Nederlandse cursusorganisatie. Bij cursussen die wij geven in Belgie wordt door ons de BTW geheven en afgedragen. Hierdoor hoeven wij de BTW niet bij u te verleggen, hetgeen u veel administratieve tijd scheelt bij uw accountant.

Deze informatie geven wij u ter kennisneming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor meer informatie over de KMO-portefeuille verwijzen wij u naar de website: http://www.kmo-portefeuille.be.

Voor wie?

Logopedisten, mondhygiënisten, tandartsen, orthodontisten en tandarts- en orthodontieassistenten.

SBU

16 contacturen - 17,5 zelfstudie-uren

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
28-10-2019, 29-10-2019 08.30-17.00 uur Gent 495,- euro ex. BTW Inschrijven
09-04-2020, 10-04-2020 08.30-17.00 uur Beveren-Waas 495,- euro ex. BTW Inschrijven
05-11-2020, 06-11-2020 08.30-17.00 uur Hasselt 495,- euro ex. BTW Inschrijven

Overige cursussen