Boukje Toering (1976) heeft zich in haar loopbaan veelal bezig gehouden met lezen. Lezen in het brede zin van het woord, namelijk het leren lezen, dyslexie en de ondersteuning die erbij past. Eerst werkte ze als leerkracht, later als Remedial Teacher en orthopedagoog. Ze werkte met kinderen waarbij het lezen moeizaam ging, deed diagnostiek en adviseerde en voerde behandelingen uit.  Ze heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een behandelmethode voor dyslexie, waarbij de koppeling tussen de wetenschappelijk kennis en de praktijkuitvoering een belangrijke basis is geweest. Als inhoudelijk projectleider heeft ze een rol gespeeld in de vakinhoudelijke richtlijn dyslexie.

Nu werkt zij op de PABO, als IB’er en geeft daarnaast ook trainingen op het gebied van begrijpend lezen. De vraag hoe krijg je aan het lezen en hoe houd je ze aan het lezen maakt deel uit van het zoekproces. De inhoud van wat je leest is een kapstok om het leesbegrip en leesplezier te bevorderen. Leesbegrip is een moeilijk te vatten en moeilijk te meten. Het taai trainen van strategieën heeft niet gebracht wat het pretendeerde. Maar hoe pak je het leesbegrip dan wel aan? En durven we daarbij buiten (leer)lijnen te kleuren? Kun je leren zonder te meten? Allemaal vragen die de laatste jaren relevant blijken. Met deze cursus zet Boukje samen met Carine de eerste stappen om vanuit jeugdliteratuur, boeken het leesplezier en begrip te bevorderen.