Dr. med. dent. Christina von Massow, orthodontist en master of science for lingual orthodontics.

Christina heeft haar studie voor tandheelkunde in Duitsland aan de Medizinische Hochschule Hannover in 2000 afgerond. Ze is gepromoveerd onder Prof. Traenkmann in 2001 aan de MH Hannover/Duitsland, met haar proefschrift over schisispatiënten. Hierna heeft ze haar Postgraduelle Specialisatie voor Orthodontie gevolgd en in 2006 aan de Universiteit Homburg/Saar in Duitsland afgerond.

Christina heeft als enige orthodontist in Nederland een tweejarige Master of Science-studie voor linguale orthodontie aan de Medizinische Hochschule Hannover bij Prof. Wiechmann en Prof. Schwestka-Polly met “summa cum laude” voltooid. Er zijn slechts 71 orthodontisten wereldwijd die deze gerenommeerde titel hebben. Haar Masterthesis ging over een nieuwe methodiek voor het verplaatsen van elementen met behulp van orthodontische mini-implantaten in combinatie met linguale apparatuur.

In 2006 heeft ze zich gevestigd als Partner van Prof. Hinz in een Orthodontiepraktijk in Herne, Duitsland. Sinds 2007 is ze ook werkzaam als orthodontist in Nederland.
In 2013 heeft ze haar eigen Orthodontiepraktijk opgericht met de naam “SmileDesigner” in het zuiden van Den Haag en in 2018 heeft ze haar tweede praktijk geopend in het centrum van Den Haag.

Ze is lid van de NVvO (Nederlandse vereniging van orthodontisten), KNMT (Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der tandheelkunde), DGKFO (Duitse vereniging voor orthodontisten) en IKG (Initiative Kiefergesundheit e.V.).

De IKG is een initiatief van Prof. Hinz. Hij wilde het brede publiek en vooral de ouders en kinderen informeren hoe belangrijk een goede kaak- en mondgezondheid is. Preventie en, indien nodig, vroege orthodontische behandelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Hij heeft de Krocky mobil bedacht. Een grote verbouwde bus, die een hele schoolklas kan ontvangen, om hierin kinderen voorlichting te geven over mondgezondheid, juiste tongpositie, gezonde ademhaling en waarom het belangrijk is dysfuncties vroeg af te leren. De kinderen hebben de grootste lol in de tandendisco met fluorescerend licht, om op deze manier de plaque op de tanden aan te tonen, en in de poetshoek om de tanden daarna ook weer schoon te poetsen. Deze Krocky Bus is op initiatief van Dr. Christina von Massow al de laatste jaren naar Den Haag gekomen. Zij heeft hier bij een aantal scholen de kinderen voorlichting gegeven, wat ze zelf kunnen doen om een gezond gebit te hebben.

Prof. Traenkmann was in haar opleiding haar grote voorbeeld. Hij was een pionier bij de preventie in de orthodontie. Zo speelde hij een belangrijke rol in de bekendheid en ontwikkeling van myofunctionele therapie in Duitsland. Hij heeft orthodontisten en logopedisten samen aan een tafel gezet, om in een interdisciplinaire setting het beste behandelresultaat voor de patiënt te bereiken. Deze interdisciplinaire samenwerking wil ook Dr. Christina von Massow bevorderen.