Edith is all round logopedist sinds 1991. Daarnaast is zij universitair geschoold als spraak-taalpatholoog. Ze behandelt in haar logopediepraktijk in Helvoirt problemen van uiteenlopende aard en is werkzaam als diagnosticus bij het spraak-taalteam van AC Kentalis in Sint-Michielsgestel.

Diagnostiek en behandeling van spraakproductieproblemen bij kinderen

Edith heeft met veel plezier als docent logopedie gewerkt aan de Hogeschool van Rotterdam. Vanwege de reistijd naar Brabant, in combinatie met een gezin, heeft ze deze baan verruild voor een baan dichterbij huis. Ook bij het AC heeft zij het prima naar haar zin in het mooie vak van logopedist.

Edith is zeer goed bekend met de diagnostiek en behandeling van spraakproductieproblemen bij kinderen. Vanwege de liefde voor het overdragen van informatie in het vak logopedie en het enthousiasmeren van collega-logopedisten voor de fonologie, heeft zij over de onderwerpen ´Logopedie bij schisis´ en ´Fonologie: onderzoek en behandeling´ jarenlang cursussen gegeven bij nascholingsinstituut Nabij Rotterdam. In haar vrije tijd is Edith te vinden in het natuurtheater in Oisterwijk, waar zij meespeelt in muziektheaterproducties.

Er staan enige artikelen op haar naam:

  • Botden, E.G.M. & Gribnau, C.M. (1992). Stembehandeling voor dansers. Logopedie en Foniatrie, jaargang 64, nr. 11, pp. 320-324.
  • Botden, E.G.M. (1996). De invloed van otitis media op spraak, taal en leerprestaties. Logopedie en Foniatrie, jaargang 68, nr. 2, pp. 41-47.
  • Crielaard, R. & Hofsteede-Botden, E. (2016). De TestWijzer. Een overzicht van diagnostisch instrumentarium voor spraak-taalonderzoek bij kinderen in de leeftijd 0;6 – 15;11 jaar. VHZ april 2016, pp 15-19.
  • Crielaard, R. & Hofsteede-Botden, E. (2016). Meten is weten. Testgebruik bij kinderen met spraak-taalproblemen. Nederlands tijdschrift voor logopedie, jaargang 8, nr. 06, pp. 6-12.