Met meer dan 30 jaar werkervaring als kinderergotherapeut begeleidt en adviseert Gerda dagelijks leerlingen en scholen in de aanpak van het goed leren schrijven. Haar werkvelden zijn er vele, zoals de kinderrevalidatie, mytyl-tyltylonderwijs, kinderdagcentra, expertisecentra (REC 3) en (speciaal) basis- en voortgezetonderwijs. Naast de individuele begeleiding van kinderen (in samenspraak met ouders en leerkrachten) geeft zij vanaf 1996 ook scholing. Deze scholing is gestart vanuit Ambulante Diensten en Expertisecentra en vanaf 2009 ook op eigen titel.

Ruim 10 jaar geleden is zij als zelfstandig ergotherapeut gestart met haar onderneming De Schrijfvriend om haar missie “elk kind een leesbaar handschrift!” concreet handen en voeten te geven. Deze missie is uitgegroeid tot o.a. het vormgeven van unieke schrijfschriften en de praktische schrijfmethode ‘Aan Boord’. Dit alles ontwikkeld vanuit haar praktijkervaringen en haar kennis en dit alles koppelt zijn met de juiste (schrijf)materialen.

Het uitdragen van kennis blijft haar passie! Het begrijpen van de oorzaken van handschrift- en schrijfproblemen is noodzakelijk om deze te voorkomen en leerlingen goed te begeleiden in hun schrijfontwikkeling. Daarom deelt zij met veel plezier en enthousiasme haar brede kennis over o.a. de sensorische- en (fijn)motorische ontwikkeling, het leren automatiseren van (school)taken en natuurlijk over het mooie vak schrijven. De praktische en duurzame oplossingen die zij aandraagt om effectief schrijfonderwijs te geven, zijn echte ‘eyeopeners’, die meteen in het dagelijks leven kunnen worden toegepast.

Artikelen op haar naam:

  • ‘De mijlpaal van het leren schrijven’- BETER BEGELEIGEN, Magazine LBBO 2018, nummer 3, pag. 36-41
  • ‘De Kracht van goed schrijfonderwijs’ TIJDSCHRIFT VOOR REMEDIAL TEACHING 2019, nummer 2 pag. 26-29
  • ‘Kinderen leren beter met een leesbaar handschrift’- PrimaOnderwijs Magazine 2023-nummer 3 pag 24-25