Hans van Luit heeft de universitaire opleiding tot orthopedagoog gevolgd (1980, Universiteit Utrecht) en is gepromoveerd op het onderwerp ‘Rekenproblemen in het speciaal onderwijs’ (1987, Radboud Universiteit Nijmegen).

Hij is als hoogleraar emeritus ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie’ verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is verder onder andere voorzitter van de Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Hans van Luit is naast wetenschapper ook sterk praktijk gericht en heeft in het voormalige Dyscalculie Expertisecentrum Nederland diagnostisch onderzoek verricht bij duizenden kinderen, adolescenten en volwassenen met dyscalculie of ernstige rekenproblemen.

Hij is auteur van het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen 3.0 en heeft zo’n 400 publicaties op zijn naam staan, waaronder wetenschappelijke artikelen, boeken, boekhoofdstukken, vakpublicaties, tests en behandelprogramma’s. Verder verzorgt hij post-academisch en post-hbo onderwijs t.b.v. professionals op het terrein van diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met dyscalculie of een zwakke rekenvaardigheid.