Hans van Luit heeft de universitaire opleiding tot orthopedagoog gevolgd (1980, Universiteit Utrecht) en is gepromoveerd op het onderwerp ‘Rekenproblemen in het speciaal onderwijs’ (1987, Radboud Universiteit Nijmegen).

Verbonden als hoogleraar aan de Universiteit Utrecht

Thans is hij als hoogleraar ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie’ verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is onder andere bacheloropleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen, hoofd Dyscalculie Expertisecentrum Nederland (Ambulatorium) en voorzitter van de Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Dyscalculie bij kinderen, adolescenten en volwassenen

Hans van Luit is naast bestuurder, onderzoeker en docent ook sterk praktijk gericht (klinisch psycholoog BIG) en doet klinisch onderzoek naar voorkomen van rekenproblemen en diagnostiek van dyscalculie bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

300 Publicaties

Hij is hoofdauteur van het ‘Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen’ en heeft ruim 300 publicaties op zijn naam staan waaronder vakpublicaties, wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken, boeken, tests, en behandelprogramma’s. Verder verzorgt hij post-academisch en post-hbo onderwijs t.b.v. professionals op het terrein van diagnostiek en behandeling van kinderen en adolescenten met dyscalculie.