Van logopedist tot leesspecialist

In 1992 is Maartje afgestudeerd aan de Opleiding Logopedie in Rotterdam. Sindsdien is zij als logopedist werkzaam in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs in cluster 4 en cluster 2.

In 1994 volgt zij haar eerste cursus ‘lees- en schrijfstoornissen’ bij Anneke Smits. Met behulp van continu nascholing houdt ze haar kennis up-to-date. In 2008 volgt ze de Master Special Educational Needs (leerroute Taal-dyslexie). Na haar afstuderen start ze een praktijk voor kinderen met hulpvragen op het gebied van taal, lezen en spelling.

Maartje combineert het werk in haar praktijk op dit moment met een baan op de Alexander Roozendaalschool in Amsterdam: een school voor kinderen met TOS van de stichting Viertaal. De kruisbestuiving tussen het werk op school en in haar praktijk maakt dat ze iedere dag leert. Maartje geniet ervan om datgene wat werkt op de ene plek op de andere plek uit te proberen.

Haar doel: alle kinderen lezen met plezier

Maartje weet (vanuit literatuur en ervaring) dat veel lezen zorgt voor uitbreiding van de taal, woordenschat en uiteindelijk kansen in het onderwijs. In haar aanpak staat het verkrijgen van leesplezier dan voorop. Haar allerbelangrijkste regel: Het lezen van stomme boeken is verboden! Kinderen die ontdekken dat leuke boeken echt bestaan gaan vanzelf meer lezen. Ze maken de leeskilometers die noodzakelijk zijn om een betere lezer te worden. Ze ervaart bij de leerlingen met TOS dat de taal een extra hobbel is die genomen moet worden.

Haar kennis over taalontwikkeling en meertaligheid en kinderen met specifieke onderwijsbehoeften past ze overal toe.

Maartje deelt graag haar kennis. Wellicht bent u haar al eens tegen gekomen op Twitter, Facebook of Linkedin. Ook geeft ze regelmatig webinars via Mijn Superkracht. Als trainer zal Maartje met behulp van voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk de theorie verduidelijken. Zo verspreidt de olievlek zich en kunnen we samen nog meer kinderen met plezier leren lezen!