Ik heb een brede en diepe ervaring opgebouwd in het behandelen en coachen van zeer ernstig dyslectische leerlingen van 6-16 jaar. Bij deze leerlingen is sprake van co-morbiditeit zoals bijv. ADHD en PDD-NOS en/of ernstige sociaal-emotionele problematiek ten gevolge van dyslexie.

Inzet van ICT hulpmiddelen

Ik heb ruime ervaring opgebouwd met het inzetten van ICT hulpmiddelen tijdens de behandelingen en ter ondersteuning in de klas.Ik heb meegewerkt aan wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van de ICT hulpmiddelen Dragon Naturally Speaking en de ReadingPen t.b.v. leerlingen met dyslexie.

Schrijven en coachen

Daarnaast heb ik alleen of samen met anderen enkele artikelen gepubliceerd in het Tijdschrift voor Remedial Teaching. Het scholen en coachen van docenten in het VO is een belangrijk onderdeel van mijn taak.

Profiel:

 • Logopedist /Dyslexiespecialist
 • Onderwijsadviseur in opdracht van het Expertiseteam OPDC Het Lumeijn
 • Schrijver van de jaarlijkse Nieuwsbrief Dyslexie van het OPDC Het Lumeijn
 • Lid en bij toerbeurt voorzitter Ontwikkelgroep Dyslexie Expertiseteam OPDC Het Lumeijn
 • Lid en bij toerbeurt voorzitter Ontwikkelgroep Remedial Teaching Expertiseteam OPDC Het Lumeijn
 • Oprichter van en bij toerbeurt voorzitter of secretaris van het D-team van de Lesplaats OPDC Het Lumeijn
 • Lid van Intervisiegroep Expertiseteam OPDC Het Lumeijn
 • Lid van de Medezeggenschapsraad van OPDC Het Lumeijn
 • Stagebegeleider van studenten Master-SEN, opleiding Taal-dyslexiespecialist, OSO Windesheim en/of Seminarium
  van Orthopedagogiek
 • Secretaris Netwerk Dyslexiespecialisten (landelijk orgaan)
 • Lid van de stuurgroep van de kwaliteitskring dyslexiesoftware Lexima (landelijk orgaan)