Kreeg u de mogelijkheid eigen praktijkvragen in te brengen?