Kunt u datgene wat u geleerd heeft toepassen in uw huidige of toekomstige werksituatie?