Was/waren de (casuïstiek)opdracht(en) een afspiegeling van de leerstof?