CURSUSDATA EN LOCATIES VOLGEN ZO SPOEDIG MOGELIJK VOOR DEZE CURSUS. VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN LINKEDIN EN JE BLIJFT OP DE HOOGTE.

 

Schrijven is een.

Lezen is twee.

Functionele geletterdheid is drie.

 

E = mc2 van dyslecticus Einstein, is hét wetenschappelijk bewijs dat dyslexie geen gebrek aan intelligentie of levenskansen is. Toch is vroegtijdige (h)erkenning en behandeling van deze stoornis belangrijk. Bovendien: is het wel dyslexie, of is het ‘slechts’ een spellingprobleem of leesachterstand? En, eenmaal vastgesteld, wat is de beste interventie? In de 2-daagse Basiscursus Dyslexie: praktisch van A tot Z, gaan we samen op zoek naar antwoorden. Iedereen wordt aan het werk gezet. Met als doel: leren door ondervinding. Om zo straks het geleerde optimaal over te brengen. Deze cursus leert je ook dat wetenschappelijk verantwoord behandelen tegelijkertijd ook leuk, praktisch en effectief is. Je hoeft geen Einstein te zijn, maar de cursus is wel flink aanpakken. Aan het eind krijg je een Digi-KWeC mee, boordevol (digitale) informatie en materiaal. Daarmee kun je direct de volgende werkdag aan de slag om het geleerde over te brengen om al je leerlingen op zijn minst geletterd te krijgen. Ervaar het zelf en geef je nu op.

Programma:

Dag 1:

 • Continuüm van zorg
 • Vergoedingsregeling dyslexie
 • Kleuters
 • Toetsen technisch lezen
 • Technisch lezen interventies: aanvankelijk lezen
 • KWeC-methodiek (basis)
 • Casuïstiek
 • Leesmotivatie en leesomgeving

Dag 2:

 • Psycho-educatie
 • Spelling: retentietraining
 • Technisch lezen interventies: voorgezet technisch lezen
 • Leesbegeleiding in de praktijk
 • Begrijpend lezen
 • KWeC-methodiek (lange- en korteklinkerregel)
 • Uitdelen Digi-KWeC

 

Verplichte literatuur

 • Dyslectische kinderen leren lezen – A. Smits & T. Braams
  ISBN 97890 244 03318
 • Hardop denkend leren lezen – J.D. Wilhelm
  ISBN 97890 793 36081
 • Bibliotheek op School onder de loep. Leesmotivatie Stimuleren. – T. Nielen & A. Bus JWS8, april 2015 (wordt toegezonden)

De verplichte literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden

Zelfstudie

Het lezen van de literatuur en het maken van de bijbehorende opdrachten. Deze praktische opdrachten worden enkele weken voorafgaand aan de cursus toegezonden.

Certificaat

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten.

SBU

 • 48 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 276973
 • 43 uur gevalideerd – Registerleraar – Activiteitnummer: DGXUsRUcV3

Voor wie?

 • Leerkrachten, intern begeleiders, taal- en leescoördinatoren, remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging), logopedisten en onderwijsassistenten. Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met dyslexie.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.