Schrijven is een.

Lezen is twee.

Functionele geletterdheid is drie.

 

E = mc2 van dyslecticus Einstein, is hét wetenschappelijk bewijs dat dyslexie geen gebrek aan intelligentie of levenskansen is. Toch is vroegtijdige (h)erkenning en behandeling van deze stoornis belangrijk. Bovendien: is het wel dyslexie, of is het ‘slechts’ een spellingprobleem of leesachterstand? En, eenmaal vastgesteld, wat is de beste interventie? In de 2-daagse Basiscursus Dyslexie: praktisch van A tot Z, gaan we samen op zoek naar antwoorden. Iedereen wordt aan het werk gezet. Met als doel: leren door ondervinding. Om zo straks het geleerde optimaal over te brengen. Deze cursus leert je ook dat wetenschappelijk verantwoord behandelen tegelijkertijd ook leuk, praktisch en effectief is. Je hoeft geen Einstein te zijn, maar de cursus is wel flink aanpakken. Aan het eind krijg je een Digi-KWeC mee, boordevol (digitale) informatie en materiaal. Daarmee kun je direct de volgende werkdag aan de slag om het geleerde over te brengen om al je leerlingen op zijn minst geletterd te krijgen. Ervaar het zelf en geef je nu op.

Programma

Dag 1:

 • Continuüm van zorg
 • Vergoedingsregeling dyslexie
 • Kleuters
 • Toetsen technisch lezen
 • Technisch lezen interventies: aanvankelijk lezen
 • KWeC-methodiek (basis)
 • Casuïstiek
 • Leesmotivatie en leesomgeving

Dag 2:

 • Psycho-educatie
 • Spelling: retentietraining
 • Technisch lezen interventies: voorgezet technisch lezen
 • Leesbegeleiding in de praktijk
 • Begrijpend lezen
 • KWeC-methodiek (lange- en korteklinkerregel)
 • Uitdelen Digi-KWeC

Opbrengsten / Leerdoelen

Na de cursus…

 • kun je het continuüm van zorg en de onderwijsondersteuningsniveaus herkennen en interpreteren.
 • kun je aanduiden hoe het proces van een leerling richting de vergoedingsregeling dyslexie in zijn werk gaat.
 • kun je de kleuterscreening van het Protocol Preventie Leesproblemen afnemen, analyseren en interpreteren.
 • kun je de door scholen gebruikte toetsen voor technisch lezen en spelling herkennen.
 • kun je de basis voor het leren lezen en spellen, het connectionisme, begrijpen en in eigen woorden uitleggen.
 • kun je gebruik maken van interventies voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen (o.a. de Connectprogramma’s en Ralfi), waarbij je kunt beredeneren welke interventie goed is voor een leerling/leerlingen en indien nodig de gekozen interventie aanpassen naar en/of combineren met andere interventies.
 • kun je beredeneren wat er nodig is om tot leesbegrip te komen.
 • kun je de interventie hardop denkend leren lezen integreren in de begeleiding van leerlingen.
 • kun je aanduiden welke onderdelen van belang zijn om leesmotivatie te optimaliseren.
 • kun je veel praktische voorbeelden geven aan leerlingen, ouders of collega’s om leesmotivatie te bevorderen.
 • kun je het basisprincipe van de multisensoriële KWeC-methodiek hanteren om leerlingen de spellingregels effectief te leren beheersen.
 • kun je leerlingen gebruik leren maken van retentietraining met WHOPPeN voor het leren leren van de spelling van woorden.
 • zul je de vervolgstappen voor een door de trainer ingebrachte casusleerling gezamenlijk bepaald hebben en zul je de gemaakte stappen om tot dit antwoord te komen kunnen beargumenteren naar aanleiding van de aangeboden theorie.
 • kun je de map ‘Jesse heeft dyslexie’ en de materialen van ‘Oplossingsgericht werken met Jesse heeft Dyslexie’ rond psycho-educatie hanteren.
 • zul je een Digi-KWeC bezitten met daarop veel materiaal en informatie, zodat je artikelen kunt lezen en kunt bedenken welke materialen je direct wilt inzetten in je eigen werksituatie.

Verplichte literatuur

 • Dyslectische kinderen leren lezen – A. Smits & T. Braams
  ISBN 97890 244 03318. Voorafgaand aan de cursus krijgen deelnemers van de cursus een kortingscode om het boek aan te schaffen.
 • Hardopdenkend leren lezen – Jeffrey D. Wilhelm Ph.D.
  ISBN 97890 793 36081
 • Onderzoekspublicatie (samenvatting) Leesmotivatie onder de loep. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek – Amsterdam, Stichting Lezen (2021) [wordt toegezonden]

De verplichte literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden.

Zelfstudie

Het lezen van de literatuur en het maken van de bijbehorende opdrachten. Deze praktische opdrachten worden enkele weken voorafgaand aan de cursus toegezonden.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten.

SBU

 • 30 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 470477

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Ib’ers
 • Taal- en leescoördinatoren
 • Rt’ers
 • Logopedisten
 • Onderwijsassistenten
 • Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met dyslexie.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

16-03-2023 | 17-03-2023 08.30-17.15 uur Eemnes-Hilversum 888,- euro info Inschrijven
25-05-2023 | 26-05-2023 08.30-17.15 uur Zwolle 888,- euro info Inschrijven
07-09-2023 | 08-09-2023 08.30-17.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 888,- euro info Inschrijven
28-09-2023 | 29-09-2023 08.30-17.15 uur Tilburg 888,- euro info Inschrijven
12-10-2023 | 13-10-2023 08.30-17.15 uur Haarlem 888,- euro info Inschrijven
14-12-2023 | 15-12-2023 08.30-17.15 uur Heerlen 888,- euro info Inschrijven