In de 2-daagse Basiscursus Dyslexie: praktisch van A tot Z staat leren door ondervinding centraal. Iedereen wordt aan het werk gezet. De cursusleider reikt u de tools en de benodigde antwoorden aan om leerlingen met lees- en/of spellingproblemen effectief te begeleiden. Na de cursus kunt u direct aan de slag om het geleerde in praktijk te brengen. Hiervoor krijgt u na afloop de Digi-KWeC-downloadlink toegestuurd, boordevol informatie en materiaal.

 

Vandaag geleerd is morgen toegepast

 

Programma

Dag 1:

 • Continuüm van zorg
 • Vergoedingsregeling dyslexie
 • Kleuters
 • Toetsen technisch lezen
 • Technisch lezen interventies: aanvankelijk lezen
 • KWeC-methodiek (basis)
 • Casuïstiek
 • Leesmotivatie en leesomgeving

Dag 2:

 • Psycho-educatie
 • Spelling: retentietraining
 • Technisch lezen interventies: voorgezet technisch lezen
 • Leesbegeleiding in de praktijk
 • Begrijpend lezen
 • KWeC-methodiek (lange- en korteklinkerregel)
 • Uitdelen Digi-KWeC-downloadlink

Opbrengsten / Leerdoelen

Na de cursus…

 • kun je het continuüm van zorg en de onderwijsondersteuningsniveaus herkennen en interpreteren.
 • kun je aanduiden hoe het proces van een leerling richting de vergoedingsregeling dyslexie in zijn werk gaat.
 • kun je de kleuterscreening van het Protocol Preventie Leesproblemen afnemen, analyseren en interpreteren.
 • kun je de door scholen gebruikte toetsen voor technisch lezen en spelling herkennen.
 • kun je de basis voor het leren lezen en spellen, het connectionisme, begrijpen en in eigen woorden uitleggen.
 • kun je gebruik maken van interventies voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen (o.a. de Connectprogramma’s en Ralfi), waarbij je kunt beredeneren welke interventie goed is voor een leerling/leerlingen en indien nodig de gekozen interventie aanpassen naar en/of combineren met andere interventies.
 • kun je beredeneren wat er nodig is om tot leesbegrip te komen.
 • kun je de interventie hardop denkend leren lezen integreren in de begeleiding van leerlingen.
 • kun je aanduiden welke onderdelen van belang zijn om leesmotivatie te optimaliseren.
 • kun je veel praktische voorbeelden geven aan leerlingen, ouders of collega’s om leesmotivatie te bevorderen.
 • kun je het basisprincipe van de multisensoriële KWeC-methodiek hanteren om leerlingen de spellingregels effectief te leren beheersen.
 • kun je leerlingen gebruik leren maken van retentietraining met WHOPPeN voor het leren leren van de spelling van woorden.
 • zul je de vervolgstappen voor een door de trainer ingebrachte casusleerling gezamenlijk bepaald hebben en zul je de gemaakte stappen om tot dit antwoord te komen kunnen beargumenteren naar aanleiding van de aangeboden theorie.
 • kun je de map ‘Jesse heeft dyslexie’ en de materialen van ‘Oplossingsgericht werken met Jesse heeft Dyslexie’ rond psycho-educatie hanteren.
 • zul je een Digi-KWeC-downloadlink bezitten met daarop veel materiaal en informatie, zodat je artikelen kunt lezen en kunt bedenken welke materialen je direct wilt inzetten in je eigen werksituatie.

Verplichte literatuur

 • Dyslectische kinderen leren lezen – A. Smits & T. Braams
  ISBN 97890 244 03318. Voorafgaand aan de cursus krijgen deelnemers van de cursus een kortingscode om het boek aan te schaffen.
 • Hardopdenkend leren lezen – Jeffrey D. Wilhelm Ph.D.
  ISBN 97890 793 36081
 • Onderzoekspublicatie (samenvatting) Leesmotivatie onder de loep. Inzichten uit wetenschappelijk onderzoek – Amsterdam, Stichting Lezen (2021) [wordt toegezonden]

De verplichte literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden.

Zelfstudie

Het lezen van de literatuur en het maken van de bijbehorende opdrachten. Deze praktische opdrachten worden enkele weken voorafgaand aan de cursus toegezonden.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten.

SBU

 • 30 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 470477

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Ib’ers
 • Taal- en leescoördinatoren
 • Rt’ers
 • Logopedisten
 • Onderwijsassistenten
 • Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met dyslexie.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

26-09-2024 | 27-09-2024 08.30-17.15 uur Zwolle 888,- euro info Inschrijven
10-10-2024 | 11-10-2024 08.30-17.15 uur Cuijk 888,- euro info Inschrijven
12-12-2024 | 13-12-2024 08.30-17.15 uur Eemnes-Hilversum 888,- euro info Inschrijven
06-02-2025 | 07-02-2025 08.30-17.15 uur Leeuwarden 922,50 euro info Inschrijven
13-02-2025 | 14-02-2025 08.30-17.15 uur Tilburg 922,50 euro info Inschrijven
22-05-2025 | 23-05-2025 08.30-17.15 uur Zwolle 922,50 euro info Inschrijven
04-09-2025 | 05-09-2025 08.30-17.15 uur Heerlen 922,50 euro info Inschrijven
18-09-2025 | 19-09-2025 08.30-17.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 922,50 euro info Inschrijven
02-10-2025 | 03-10-2025 08.30-17.15 uur Eemnes-Hilversum 922,50 euro info Inschrijven
27-11-2025 | 28-11-2025 08.30-17.15 uur Haarlem 922,50 euro info Inschrijven