Cursus Dyscalculie en rekenproblemen

Tijdens de eerste middag komt het verschil tussen dyscalculie en rekenproblemen aan bod met daarbij de diagnostiek op procesniveau. Daarna ga je zelf aan de slag met een diagnostisch onderzoek. De tweede middag krijg je feedback op je eigen diagnostiekuitwerking van Hans van Luit. Daarna wordt besproken wat te doen bij leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen. Na deze middag doe je de behandelopdracht bij de leerling die je ook onderzocht hebt en werkt deze uit. De derde middag begint weer met feedback op de behandelingen. Dan is er aandacht voor de dyscalculieverklaring, de effectiviteit van remediërende rekenprogramma’s en het schoolbeleid rond dyscalculie en rekenproblemen.

Programma:

Middag 1:

 • Definiëring van dyscalculie en onderscheid met rekenproblemen op basis van theoretische en empirische overwegingen
 • Theoretische achtergrond over rekenen, rekenproblemen en dyscalculie
 • Veel voorkomende kenmerken van kinderen met dyscalculie
 • Relatie NLD – rekenproblemen
 • Informatieverwerking en rekenen
 • Hoe kun je rekenproblemen in groep 1 en 2 signaleren en diagnosticeren?
 • Diagnostiek op procesniveau (het toepassen van het diagnostisch rekengesprek; observeren, vragen stellen, variëren van opgaven en hulp bieden) en de consequenties voor verder behandelenBespreking diagnostiekopdracht (casus) voor de volgende keer
 • Bespreking diagnostiekopdracht (casus) for de volgende keer

Middag 2:

 • Bespreking en reflectie op diagnostiekuitwerking
 • Faalangst en rekenen: hoe tijdig te signaleren en effectief mee om te gaan?
 • Wat te doen met mismatch leerling en leraar?
 • Wat zijn de effectieve (hulp)programma’s?
 • Wat zijn de effectieve behandelmogelijkheden?
 • Bespreking behandelopdracht (casus) voor de volgende keer

Middag 3:

 • Bespreking en reflectie op behandeluitwerking
 • Toelichting op achtergronden en effectiviteit van remediërende programma’s
 • Hoe kan een school beleid maken om rekenproblemen te voorkomen cq. adequaat om te gaan bij geconstateerde problematiek
 • De dyscalculieverklaring
 • Het belang van het protocol DDG naast het protocol ERWD
 • Afsluiting

Opbrengsten:
De deelnemers hebben na deelname:

 • kennis van theorieën: van belang voor rekenproblemen en rekenstoornissen;
 • inzicht in ontstaan van rekenproblemen en rekenstoornissen;
 • kennis van de relatie rekenen en geheugen, motivatie en faalangst;
 • inzicht in achterstanden en stoornissen in rekenen en de consequenties daarvan;
 • kennis gemaakt met enkele toetsen en programma’s voor zwakke rekenaars;
 • ervaring in het afnemen van een rekenprocesonderzoek;
 • ervaring in het opzetten en uitvoeren van een kort handelingsplan;
 • inzicht in de complexiteit van het uitvoeren van een compleet rekendiagnostisch onderzoek;
 • ervaring in het afnemen van een diagnostiek rekenonderzoek op afgeleid niveau (dit geldt uitsluitend voor universitair afgestudeerden).
Verplichte literatuur:
Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (protocol DDG) 2e herziene druk.Dit boek dient van te voren te worden aangeschaft (prijs: € 22) via een e-mail met uw adres aan: ellidiender@casema.nl of  j.e.h.vanluit@uu.nl. Het boek wordt u dan inclusief factuur toegezonden.

Voor wie?

Leerkrachten PO, S(B)O, VO of VSO, intern begeleiders, remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging), rekencoördinatoren, rekenspecialisten, orthopedagogen, psychologen en logopedisten. De logopedisten gaan, net als de andere deelnemers, zelf aan de slag met het onderzoek en de behandeling van een leerling. Zij dienen daarvoor ook zelf een leerling te zoeken en zich te verdiepen in het rekenonderwijs van die leerling zijn/haar niveau.

SBU

36 uur gevalideerd - Registerleraar - Activiteitnummer: rvvegRUzIX
36 uur gevalideerd voor leden LBRT
20 uur opleiding NIP-NVO(K&J) - ID-nummer: 309371 - (diagnostiek 6, behandeling 6, literatuur 8)
12 uur herregistratie NIP-NVO(K&J) - ID-nummer: 309371
36 uur niet geaccrediteerde SBU voor logopedisten
Deze cursus bestaat uit 12 contacturen en 24 zelfstudie-uren.

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
18-04-2019, 13-06-2019, 11-10-2019 13.00-17.00 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 645,- euro Gesloten
25-09-2019, 07-11-2019, 17-01-2020 13.00-17.00 uur Zwolle 645,- euro Volgeboekt
12-12-2019, 05-03-2020, 14-05-2020 13.00-17.00 uur Eemnes-Hilversum 645,- euro Inschrijven
24-01-2020, 13-03-2020, 28-05-2020 13.00-17.00 uur Cuijk 645,- euro Inschrijven
04-06-2020, 01-10-2020, 10-12-2020 13.00-17.00 uur Oostzaan-Amsterdam 645,- euro Inschrijven
10-09-2020, 13-11-2020, 15-01-2021 13.00-17.00 uur Zwolle 645,- euro Inschrijven

Overige cursussen