Herkennen is een.

Erkennen is twee.

Behandelen is drie.

 

Eenvoudige sommen niet uit je hoofd weten, moeite met getallen en cijfers hebben, talige rekenopgaven niet snappen. De drempels die dyscalculie opwerpt, zijn enorm. Het tijdig leren herkennen en adequaat behandelen van deze stoornis is dan ook van het grootste belang. Maar wanneer is het ‘slechts’ een reparabel rekenprobleem  en wanneer is het toch dyscalculie? Dát is vraag nummer een die behandeld wordt in deze cursus van drie middagen onder leiding van Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Ga daarna aan de slag met een procesdiagnostisch onderzoek bij een leerling die rekenen moeilijk vindt, werk dit uit en pas de conclusies toe in een behandelopdracht bij dezelfde leerling. Natuurlijk krijg je op alle cursusonderdelen feedback, hulp en reflectie van dé autoriteit op het gebied van dyscalculie en rekenproblemen: Hans van Luit. Zie en ervaar hoe hij wetenschappelijke verantwoording en praktische toepasbaarheid optimaal afstemt. Want bij dyscalculie en rekenproblemen draait alles om: tijdig herkennen, erkennen en adequaat behandelen. Kortom, wilt u dat uw leerlingen op u kunnen rekenen? Dan is dit dé cursus om te volgen.

Programma:

Middag 1:

 • Definiëring van dyscalculie en onderscheid met rekenproblemen op basis van theoretische en empirische overwegingen
 • Theoretische achtergrond over rekenen, rekenproblemen en dyscalculie
 • Veel voorkomende kenmerken van kinderen met dyscalculie
 • Relatie NLD – rekenproblemen
 • Informatieverwerking en rekenen
 • Hoe kun je rekenproblemen in groep 1 en 2 signaleren en diagnosticeren?
 • Diagnostiek op procesniveau (het toepassen van het diagnostisch rekengesprek; observeren, vragen stellen, variëren van opgaven en hulp bieden) en de consequenties voor verder behandelen
 • Bespreking diagnostiekopdracht (casus) voor de volgende keer

Middag 2:

 • Bespreking en reflectie op diagnostiekuitwerking
 • Faalangst en rekenen: hoe tijdig te signaleren en effectief mee om te gaan?
 • Wat te doen met mismatch leerling en leraar?
 • Wat zijn de effectieve (hulp)programma’s?
 • Wat zijn de effectieve behandelmogelijkheden?
 • Bespreking behandelopdracht (casus) voor de volgende keer

Middag 3:

 • Bespreking en reflectie op behandeluitwerking
 • Toelichting op achtergronden en effectiviteit van remediërende programma’s
 • Hoe kan een school beleid maken om rekenproblemen te voorkomen cq. adequaat om te gaan bij geconstateerde problematiek
 • De dyscalculieverklaring
 • Het belang van het protocol DDG naast het protocol ERWD
 • Afsluiting

Opbrengsten:
De deelnemers hebben na deelname aan de cursus Dyscalculie en rekenproblemen:

 • kennis van theorieën: van belang voor rekenproblemen en rekenstoornissen;
 • inzicht in ontstaan van rekenproblemen en rekenstoornissen;
 • kennis van de relatie rekenen en geheugen, motivatie en faalangst;
 • inzicht in achterstanden en stoornissen in rekenen en de consequenties daarvan;
 • kennis gemaakt met enkele toetsen en programma’s voor zwakke rekenaars;
 • ervaring in het afnemen van een rekenprocesonderzoek;
 • ervaring in het opzetten en uitvoeren van een kort handelingsplan;
 • inzicht in de complexiteit van het uitvoeren van een compleet rekendiagnostisch onderzoek;
 • ervaring in het afnemen van een diagnostiek rekenonderzoek op afgeleid niveau (dit geldt uitsluitend voor universitair afgestudeerden).

Verplichte literatuur:
Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (protocol DDG) 3e volledige herziene druk ISBN 9789492593467. Dit boek dient van te voren te worden aangeschaft (prijs: € 22) via een e-mail met uw adres aan: ellidiender@casema.nl of  j.e.h.vanluit@uu.nl. Het boek wordt u dan inclusief factuur toegezonden.

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten die daarbij horen.

 

Zelfstudie

 

SBU

 • 36 uur gevalideerd – Lerarenportfolio – Activiteitnummer: rvvegRUzIX
 • 20 uur opleiding NIP-NVO(K&J) – ID-nummer: 309371
  (diagnostiek 6, behandeling 6, literatuur 8)
 • 12 uur herregistratie NIP-NVO(K&J) – ID-nummer: 309371
 • 36 uur niet geaccrediteerde SBU voor logopedisten
  Deze cursus bestaat uit 12 contacturen en 24 zelfstudie-uren.

Voor wie?

 • Leerkrachten PO, S(B)O, VO of VSO, intern begeleiders, remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging), rekencoördinatoren, rekenspecialisten, orthopedagogen, psychologen en logopedisten. De logopedisten gaan, net als de andere deelnemers, zelf aan de slag met het onderzoek en de behandeling van een leerling. Zij dienen daarvoor ook zelf een leerling te zoeken en zich te verdiepen in het rekenonderwijs van die leerling zijn/haar niveau.
Hans van Luit

Cursusleider

Hans van Luit

Hans van Luit heeft de universitaire opleiding tot orthopedagoog gevolgd (1980, Universiteit Utrecht) en is gepromoveerd op het onderwerp 'Rekenproblemen in het speciaal onderwijs' (1987, Radboud Universiteit Nijmegen). Thans is hij als hoogleraar ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie’ verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is onder andere bacheloropleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen, hoofd Dyscalculie Expertisecentrum Nederland (Ambulatorium) en voorzitter van de Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Cursusdata

17-02-2022 | 22-04-2022 | 16-06-2022 13.00-17.00 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 677,- euro info Inschrijven
18-05-2022 | 06-07-2022 | 12-10-2022 13.00-17.00 uur Tilburg 677,- euro info Inschrijven
19-05-2022 | 07-07-2022 | 13-10-2022 13.00-17.00 uur Heerlen 677,- euro info Inschrijven
15-09-2022 | 01-12-2022 | 09-03-2023 13.00-17.00 uur Zwolle 677,- euro info Inschrijven
28-09-2022 | 09-12-2022 | 10-03-2023 13.00-17.00 uur Haarlem 677,- euro info Inschrijven