Het tijdig leren herkennen en adequaat behandelen van rekenproblemen of dyscalculie is van het grootste belang. Maar wanneer is het ‘slechts’ een reparabel rekenprobleem en wanneer is het toch dyscalculie? In deze cursus van 3 middagen gaat u onder leiding van Hans van Luit, hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie, aan de slag met een procesdiagnostisch onderzoek bij een leerling die rekenen moeilijk vindt. U werkt dit uit en past de conclusies toe in een behandelopdracht bij dezelfde leerling. Hans van Luit geeft feedback op de opdrachten. Zie en ervaar hoe hij wetenschappelijke verantwoording en praktische toepasbaarheid optimaal afstemt. Hierna kunt u zelfstandig leerlingen onderzoeken en begeleiden.

 

Herkennen en behandelen

 

Leerlingen kunnen op u rekenen

Programma

Middag 1:

 • Definiëring van dyscalculie en onderscheid met rekenproblemen op basis van theoretische en empirische overwegingen
 • Theoretische achtergrond over rekenen, rekenproblemen en dyscalculie
 • Veel voorkomende kenmerken van kinderen met dyscalculie
 • Informatieverwerking en rekenen
 • Hoe kun je rekenproblemen in groep 1 en 2 signaleren en diagnosticeren?
 • Diagnostiek op procesniveau (het toepassen van het diagnostisch rekengesprek; observeren, vragen stellen, variëren van opgaven en hulp bieden) en de consequenties voor verder behandelen
 • Bespreking diagnostiekopdracht (casus) voor de volgende keer

Middag 2:

 • Bespreking en reflectie op diagnostiekuitwerking en persoonlijke feedback op casus
 • Faalangst en rekenen: hoe tijdig te signaleren en effectief mee om te gaan?
 • Wat te doen met mismatch leerling en leraar?
 • Wat zijn de effectieve (hulp)programma’s?
 • Wat zijn de effectieve behandelmogelijkheden?
 • Bespreking behandelopdracht (casus) voor de volgende keer

Middag 3:

 • Bespreking en reflectie op behandeluitwerking en persoonlijke feedback op casus
 • Toelichting op achtergronden en effectiviteit van remediërende programma’s
 • Hoe kan een school beleid maken om rekenproblemen te voorkomen cq. adequaat om te gaan bij geconstateerde problematiek
 • De dyscalculieverklaring
 • Het belang van het protocol DDG naast het protocol ERWD
 • Afsluiting

Opbrengsten / Leerdoelen

De deelnemers hebben na deelname aan de cursus Dyscalculie en rekenproblemen:

 • kennis van theorieën: van belang voor rekenproblemen en rekenstoornissen;
 • inzicht in het ontstaan van rekenproblemen en rekenstoornissen;
 • kennis van de relatie rekenen en geheugen, motivatie en faalangst;
 • inzicht in achterstanden en stoornissen in rekenen en de consequenties daarvan;
 • kennis gemaakt met enkele toetsen en programma’s voor zwakke rekenaars;
 • ervaring in het afnemen van een rekenprocesonderzoek;
 • ervaring in het opzetten en uitvoeren van een kort handelingsplan;
 • inzicht in de complexiteit van het uitvoeren van een compleet rekendiagnostisch onderzoek;
 • ervaring in het afnemen van een diagnostisch rekenonderzoek op afgeleid niveau (dit geldt uitsluitend voor universitair afgestudeerden).

Verplichte literatuur

Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen en rekenprofessionals. J.E.H. van Luit & M.E. Mönch.  ISBN 978-94-92593-68-9 Dit boek dient bij voorkeur van tevoren te worden aangeschaft (prijs: € 22,95) via een e-mail met uw adres aan: ellidiender@casema.nl of j.e.h.vanluit@uu.nl. Het boek wordt u dan inclusief factuur toegezonden.

 

 

Zelfstudie

24 uur zelfstudie

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het voldoen aan de praktische opdrachten die daarbij horen.

SBU

 

 • 12 uur herregistratie NIP-NVO(K&J) – ID-nummer: 470478
 • 36 uur niet geaccrediteerde SBU voor logopedisten
  Deze cursus bestaat uit 12 contacturen en 24 zelfstudie-uren.

Voor wie?

 • Leerkrachten PO, S(B)O, VO of VSO
 • Intern begeleiders
 • Remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging)
 • Rekencoördinatoren
 • Rekenspecialisten
 • Orthopedagogen
 • Psychologen
 • Logopedisten. De logopedisten gaan, net als de andere deelnemers, zelf aan de slag met het onderzoek en de behandeling van een leerling. Zij dienen daarvoor ook zelf een leerling te zoeken en zich te verdiepen in het rekenonderwijs van die leerling zijn/haar niveau.
Hans van Luit

Cursusleider

Hans van Luit

Hans van Luit heeft de universitaire opleiding tot orthopedagoog gevolgd (1980, Universiteit Utrecht) en is gepromoveerd op het onderwerp ‘Rekenproblemen in het speciaal onderwijs’ (1987, Radboud Universiteit Nijmegen).

Cursusdata

12-09-2024 | 07-11-2024 | 13-03-2025 13.00-17.00 uur Eemnes-Hilversum 699,- euro info Inschrijven
26-09-2024 | 21-11-2024 | 06-02-2025 13.00-17.00 uur Zwolle 699,- euro info Inschrijven
04-04-2025 | 13-06-2025 | 10-10-2025 13.00-17.00 uur Tilburg 699,- euro info Inschrijven
16-05-2025 | 04-07-2025 | 14-11-2025 13.00-17.00 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 699,- euro info Inschrijven
25-09-2025 | 11-12-2025 | 26-03-2026 13.00-17.00 uur Zwolle 699,- euro info Inschrijven