In de cursus ‘Goed Handschriftonderwijs’ leert u het belang herkennen van goede schrijfmaterialen en hoe u leerlingen de juiste schrijfinstructies geeft. U gaat zelf aan de slag met (schrijf)opdrachten, waardoor u de kracht ervaart van leesbaar schrijven. U zult inzien dat leesbaar schrijven ook leidt tot verbetering van: structureren, ordenen en het zelfstandig uitvoeren van schooltaken en het leren zelf. Het maakt daarom niet uit met welke schrijfmethode u werkt: de kennis kan op alle methoden en bij alle leerlingen toegepast worden.

 

Onderzoek wijst uit: 1 op de 3 kinderen heeft schrijfproblemen

 

Vanuit elke invalshoek zet iedereen zich hard in om een kind leesbaar te leren schrijven. Voor een leerkracht gaat het vaak om het leesbaar kunnen schrijven van schooltaken, terwijl de fysio- en ergo-/oefentherapeut veelal vanuit een motorisch oogpunt naar het schrijfproces kijken. De logopedist brengt het schrijven in relatie tot de begeleiding van een zwakke fonologie, waardoor taal- en spellingsproblemen ontstaan en ouders vinden het belangrijk dat hun kind kan schrijven en dat het mooi en leesbaar is. Al deze inzet is zeer belangrijk, omdat schrijfproblemen ook van invloed zijn op de emotionele ontwikkeling.

 

Een leesbaar handschrift voor elk kind

 

Verbeter taal, spelling en rekenen met een leesbaar handschrift

 

Programma

 • Welkom en ervaringsopdracht
 • Ontwikkeling van de handschriftvaardigheid
 • Kleutervaardigheden in relatie tot voorbereidend handschriftonderwijs
 • Handhaven en toepassen van handschriftcriteria
 • Stand van zaken t.a.v. de huidige handschrift- en schrijfproblematiek
 • Handschriftonderwijs in het basisonderwijs
 • Handschriftonderwijs in het voortgezet onderwijs
 • Casusanalyse
 • Afsluiting / evaluatie / certificaatuitreiking

Materialen

Altijd gratis inbegrepen bij deelname:

Opbrengsten / Leerdoelen

Einddoel:
De cursist is in staat om effectief handschriftonderwijs vorm te geven, gericht op het verbeteren en bevorderen van de handschriftvaardigheid  van zijn/haar leerlingen/cliënten, passend binnen zijn/haar beroepsprofiel (leerkrachten, onderwijsprofessionals en paramedici, die leerlingen begeleiden met handschriftproblematiek).
Tussendoelen om tot effectief handschriftonderwijs te komen:
De cursist:
 • kan analyseren waar de oorzaak van handschriftproblemen ligt binnen het huidige onderwijs.
 • weet hoe de ontwikkeling van het handschrift verloopt.
 • kan de juiste activiteiten binnen het kleuteronderwijs ontwikkelen en aanbieden ter voorbereiding op het leren schrijven.
 • waarborgt de doorgaande lijn van handschriftonderwijs van groep 1 t/m 8 binnen de school (leerkracht/ib’er/kc’er).
 • integreert de behandeling met de doorgaande lijn van het handschriftonderwijs van groep 1 t/m 8 (paramedici).
 • bedenkt passende schrijfopdrachten tijdens het begeleidings-/behandeltraject op het niveau van de leerling.
 • beoordeelt het handschrift of het voldoet aan de eisen voor het voortgezet onderwijs. Indien dit onvoldoende is, volgt begeleiding op maat.
 • analyseert met het model van de schrifthandeling (Else Kooijman) waar handschriftproblemen door kunnen ontstaan.
 • geeft doelgerichte en concrete feedback op het handschrift van leerlingen.
 • stelt concrete leerdoelen op voor handschriftverbeteringen, zowel binnen basisonderwijs, als voortgezet onderwijs.
 • werkt interdisciplinair samen met school (PO en VO), paramedici en onderwijsexperts in de aanpak van handschrift-, spelling- lees- en/of rekenproblematiek van een leerling.
 • kan bewijzen dat goed handschriftonderwijs nog steeds noodzakelijk is in dit digitale tijdperk.

Verplichte literatuur

 • Handschriftonderwijs en schrifteducatie. Een visie op de kern van het vak (versie 5), Else Kooijman, 2023
 • Functioneel handschrift in het voortgezet onderwijs. Else Kooijman, 2020
 • De kracht van goed schrijfonderwijs. Gerda Broekstra, 2019
 • De mijlpaal van het leren schrijven. Gerda Broekstra, 2018
 • Luisteren en/of kijken naar de Tjipcast: 10 tips voor goed handschriftonderwijs. Tjip de Jong & Gerda Broekstra, januari 2024
 • Luisteren en/of kijken naar de Tjipcast: Waarom is het belangrijk dat ieder kind goed leert schrijven. Tjip de Jong & Gerda Broekstra, juni 2023

Zelfstudie

Accreditatie is aangevraagd bij ADAP voor logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het maken van de daarbij behorende opdracht.

SBU

Nog onbekend. Accreditatie is aangevraagd bij de ADAP voor logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten.

Voor wie?

 • Leerkrachten PO / docenten VO
 • Logopedisten
 • Ergotherapeuten
 • Cesartherapeuten
 • Mensendiecktherapeuten
 • Fysiotherapeuten
 • Remedial teachers
 • Ib’ers / Kc’ers
 • Taalspecialisten en taalcoördinatoren.
 • Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het begeleiden van leerlingen met schrijfproblemen.
Gerda Broekstra

Cursusleider

Gerda Broekstra

Met meer dan 30 jaar werkervaring als kinderergotherapeut begeleidt en adviseert Gerda dagelijks leerlingen en scholen in de aanpak van het goed leren schrijven. Haar werkvelden zijn er vele, zoals de kinderrevalidatie, mytyl-tyltylonderwijs, kinderdagcentra, expertisecentra (REC 3) en (speciaal) basis- en voortgezetonderwijs.

Cursusdata

12-09-2024 08.45-17.15 uur Eemnes-Hilversum 444,- euro info Inschrijven
10-10-2024 08.45-17.15 uur Cuijk 444,- euro info Inschrijven
21-11-2024 08.45-17.15 uur Zwolle 444,- euro info Inschrijven
06-12-2024 08.45-17.15 uur Haarlem 444,- euro info Inschrijven
13-02-2025 08.45-17.15 uur Tilburg 462,50 euro info Inschrijven
20-03-2025 08.45-17.15 uur Cuijk 462,50 euro info Inschrijven
23-05-2025 08.45-17.15 uur Zwolle 462,50 euro info Nieuw
04-09-2025 08.45-17.15 uur Heerlen 462,50 euro info Inschrijven
18-09-2025 08.45-17.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 462,50 euro info Inschrijven
03-10-2025 08.45-17.15 uur Eemnes-Hilversum 462,50 euro info Inschrijven
27-11-2025 08.45-17.15 uur Haarlem 462,50 euro info Inschrijven