Tijd voor het opfrissen en verdiepen van uw kennis omtrent kinderen die slecht verstaanbaar spreken als gevolg van fonologische stoornissen? De cursus ‘Fonologie, onderzoek en behandeling’ is dan zeker een goede keuze.

Fonologische stoornissen hebben een specifiek gerichte aanpak nodig. Vandaar deze cursus waar iedereen na een stuk theorie, direct praktisch aan de slag gaat met de uitwerking. Zowel tijdens de cursusdagen als tussen de cursusdagen, wordt er veel geoefend, zodat de cursus direct een toegevoegde waarde is voor zowel de logopedist als de behandelde cliënt(en).

 

Juist articuleren kun je leren

Programma

 • Fonologie in het schema van Levelt
 • De ontwikkeling van spraakklanken volgens Mieke Beer (contrastontwikkeling)
 • Het bepalen van de fonologische ontwikkelingsleeftijd (denkwijze FAN)
 • Het in kaart brengen van fonologische processen
 • Relateren van fonologische processen aan de fonologische ontwikkelingsleeftijd
 • Diagnose in ICF-vorm
 • Behandeling opzetten volgens Metaphon en Hodson & Paden met SMART-doelformulering
 • Uitvoeren van de behandeling volgens Metaphon en Hodson & Paden
 • Betrekken van ouders in de behandeling / uitleg aan ouders
 • Keuzemodel: Metaphon of Hodson & Paden?
 • Transfer in spraakproductietraining

 

Onderdeel van de cursus zijn de huiswerkopdrachten:

 • het lezen van de verplichte literatuur
 • het maken van een opdracht rondom diagnostiek en behandeling bij een door de cursusleider ingebrachte fonologiecasus
 • het maken van een videofragment (3 minuten) van een behandeling van een eigen cliënt

Opbrengsten / Leerdoelen

De cursist kan:

 • Fonologische spraakproductieproblemen en spraakperceptie plaatsen in het schema van Levelt
 • De fonologische ontwikkelingsleeftijd bepalen op basis van de contrastontwikkeling van Mieke Beers
 • Fonologische processen bepalen en relateren aan de contrastontwikkeling
 • De resultaten van een FAN-analyse, afkomstig van een AC, lezen en interpreteren
 • Een diagnose opstellen in ICF-termen
 • Een behandelcasus oplossen volgens de therapie van Hodson & Paden en/of Metaphon, met gebruikmaking van de stappen van methodisch handelen, waarbij een behandelplan en behandelsessie opgesteld wordt met SMART-doelen
 • De uitvoering van een behandelsessie van een eigen cliënt op eigen handelen (inhoud en inrichting behandelsessie, werkvorm en uitvoering) evalueren en beargumenteren
 • Beredeneren hoe de theorie van de behandelmethoden volgens Hodson & Paden en Metaphon kan worden uitgelegd aan ouders
 • Beredeneren welke behandelmethode voor een specifiek kind het meest passend is
 • Diverse vormen van transfer van geleerde vaardigheden in de spraakproductie bij kinderen duiden

Verplichte literatuur

Vooraf krijgt de cursist documenten en literatuur toegestuurd. Deze informatie dient voor dag 3 van de cursus gelezen te zijn en wordt getoetst via het beantwoorden van stellingen.

Zelfstudie

Onderdeel van de cursus zijn de huiswerkopdrachten, waaronder:

 • Vooraf krijgt de cursist documenten en literatuur toegestuurd. Deze informatie dient voor dag 3 van de cursus gelezen te zijn en wordt getoetst via het beantwoorden van stellingen.
 • Het maken van een opdracht rondom diagnostiek en behandelng van een door de cursusleider ingebrachte fonologiecasus
 • Een videofragment maken (3 minuten) van een behandeling van een eigen cliënt.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90% en een voldoende beoordeling voor de stellingentoets en huiswerkopdrachten.

SBU

 • 54 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 496043

Voor wie?

 • Logopedisten, werkzaam met of geïnteresseerd in het werken met kinderen met fonologische stoornissen. Werkervaring is niet vereist.
Edith Hofsteede - Botden

Cursusleider

Edith Hofsteede - Botden

Edith is all round logopedist sinds 1991. Daarnaast is zij universitair geschoold als spraak-taalpatholoog. Ze behandelt in haar logopediepraktijk in Helvoirt problemen van uiteenlopende aard en is werkzaam als diagnosticus bij het spraak-taalteam van AC Kentalis in Sint-Michielsgestel

Cursusdata

13-09-2024 | 08-11-2024 | 13-12-2024 09.30-17.00 uur Eemnes-Hilversum 966,- euro info Inschrijven
27-09-2024 | 22-11-2024 | 07-02-2025 09.30-17.00 uur Zwolle 966,- euro info Volgeboekt
04-04-2025 | 13-06-2025 | 10-10-2025 09.30-17.00 uur Tilburg 966,- euro info Inschrijven
04-07-2025 | 19-09-2025 | 14-11-2025 09.30-17.00 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 966,- euro info Inschrijven
26-09-2025 | 12-12-2025 | 27-03-2026 09.30-17.00 uur Zwolle 966,- euro info Inschrijven