Het leestraject ‘Leesproblemen!? En dan?!

Voor wie?

Logopedisten

Hans van Luit

Cursusleider

Hans van Luit

Hans van Luit heeft de universitaire opleiding tot orthopedagoog gevolgd (1980, Universiteit Utrecht) en is gepromoveerd op het onderwerp 'Rekenproblemen in het speciaal onderwijs' (1987, Radboud Universiteit Nijmegen). Thans is hij als hoogleraar ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie’ verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij is onder andere bacheloropleidingsdirecteur Pedagogische wetenschappen, hoofd Dyscalculie Expertisecentrum Nederland (Ambulatorium) en voorzitter van de Stichting Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.