Incompany Basiscursus Dyslexie: praktisch van A tot Z voor de Alexander Roozendaalschool.

Zelfstudie

Voor wie?

Onderwijsondersteuners en Leerkrachten

Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.