Leuk is een.

Lekker is twee.

Resultaat is drie. 

 

Happy Meals gaan erin als koek. Reden: kinderen vinden het leuk én lekker. Immers, er zit altijd een verrassend speeltje bij waardoor alle zintuigen worden aangesproken. Het is een multisensoriële ervaring. Vanuit dit gezichtspunt is het goed te begrijpen dat als spelling ook op een dergelijke wijze wordt aangeboden dat kinderen dit dan makkelijker tot zich nemen en beter onthouden. Temeer, omdat ze hun ‘angst’ voor spelling verliezen. In deze Praktische cursus Spelling leert u in twee dagen hoe u dat kunt doen. Naar aanleiding van theoretische uitleg krijgt u verschillende praktische werkwijzen aangeboden om multisensorieel leerlingen met spellingproblemen of dyslexie te begeleiden bij het aanleren van spellingregels en het leren van woorden. Natuurlijk wordt hierbij ook de computer of tablet gebruikt. Ook het aanleren van het woordbenoemen en ontleden zal aan bod komen, net als de werkwoordspelling. Twee intensieve dagen, waarna u het geleerde direct in de praktijk kunt toepassen.

Programma:
Dag 1:

  • Theoretische onderbouwing: wat doet u wel/niet bij spellingproblemen en waarom?!
  • Toetsprocedure: er komen verschillende dictees aan bod
  • Spelling volgens de KWeC-methodiek, vanaf de klanktekenkoppeling tot en met het 6e leerjaar multisensorieel aan de slag. De KWeC-methodiek kunt u als ‘sausje’ over alle bestaande spellingmethoden heen doen, dus is voor iedere leerling te gebruiken.

Dag 2:

  • Retentietraining: het effectief aanleren van de spelling van woorden
  • Apps en websites ter ondersteuning van de spellingtraining
  • Woordbenoemen en ontleden op een multisensorische wijze, waardoor leerlingen de logica direct zien en begrijpen
  • Werkwoordspelling via een gedegen gestructureerde opbouw en werkwijze

 

Informatie over de KMO-portefeuille 

KWeC is geregistreerd KMO-dienstverlener en voor deze cursus kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille. Dit houdt in dat u bij de Vlaamse Overheid subsidie aan kunt vragen als u zich registreert op de website van de KMO-portefeuille. Voor kleine organisaties is de subsidie 30 procent op de netto cursusprijs.

De Nederlandse en Belgische belastingdienst stelt dat alle cursisten uit Belgie BTW moeten betalen als dit georganiseerd wordt door een Nederlandse cursusorganisatie. Bij cursussen die wij geven in Belgie wordt door ons de BTW geheven en afgedragen. Indien een cursist uit Belgie in Nederland een cursus volgt dient de BTW verlegd te worden.

Deze informatie geven wij u ter kennisneming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor meer informatie over de KMO-portefeuille verwijzen wij u naar de website: http://www.kmo-portefeuille.be.

 

Meer informatie over KWeC en de KMO-portefeuille vindt u hier: KWeC geregistreerd KMO-dienstverlener.

 

SBU

  • 16 contacturen

Voor wie?

  • Logopedisten en leerkrachten uit België.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

16-12-2021 | 17-12-2021 08.30-17.15 uur Antwerpen 495,- euro ex. BTW info Inschrijven