Onderzoeken is een.

Weten is twee.

Zekerder werken is drie. 

 

Wat werkt wel en waarom bij lezen? Wie de antwoorden kent, werkt zekerder en prettiger en zal een beter resultaat boeken. En dat is precies wat deze Praktische Cursus Technisch Lezen beoogt te bereiken. We besteden zowel aandacht aan het onderzoeken als aan het begeleiden van leerlingen met (ernstige) leesproblemen. We kijken ook naar psycho-educatie, het voeren van oudergesprekken, begrijpend lezen en naar spelling ter ondersteuning van het lezen. Het is een ideale mix van theoretisch denken en praktisch doen. Er wordt een schat aan materiaal meegenomen, om uitgebreid inspiratie op te kunnen doen voor leesmotivatie en leesplezier. Kortom, deze cursus is zowel voor startende als ervaren logopedisten een aanrader om bedrijfszekerder aan de slag te kunnen.

Wat doe je wel/niet bij leesproblemen en waarom?

Inhoud van de cursus:

 • Het bespreken van de theorie van de ontwikkeling van het technisch lezen op basis van evidence based literatuur
 • De verschillen en overeenkomsten binnen de behandeling van spellende en radende lezers
 • Bespreken van en oefenen met verschillende leesinterventiemethoden. Welke leesinterventie zet u wanneer in en waarom?
 • Psycho-educatie via de map ‘Jesse heeft dyslexie’
 • Aan de slag met de materialen van ‘Opbrengstgericht werken met Jesse heeft dyslexie’:
  • Portfoliomap (met Portfolioboekje en Leeslogboekje)
  • Vier blokken:
   • Belevingsschalen, Concrete doelen, Woordenkasten, Vloeiendheid
  • Leesdiploma
  • Aanwijskaart
 • Het voeren van oudergesprekken rondom leesproblemen
 • Leesmotivatie en leesplezier (er is veel materiaal aanwezig om te bekijken ter inspiratie en om mee te oefenen)
 • Spelling ter ondersteuning van het lezen
 • Het bespreken van apps: welke zijn wel/niet effectief en waarom? Neem zelf uw tablet of smartphone mee om direct aan de slag te gaan.

Alle deelnemers krijgen een Digi-KWeC mee naar huis. Op de Digi-KWeC staat veel digitale informatie en veel materiaal, zodat u de volgende werkdag direct aan de slag kunt met wat u hebt geleerd.

We adviseren u van te voren het boek ‘Dyslectische kinderen leren lezen’ van Anneke Smits en Tom Braams door te lezen, zodat u met deze voorkennis zoveel mogelijk uit de cursus zelf kunt halen.

 

Informatie over de KMO-portefeuille 

KWeC is geregistreerd KMO-dienstverlener en voor deze cursus kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille. Dit houdt in dat u bij de Vlaamse Overheid subsidie aan kunt vragen als u zich registreert op de website van de KMO-portefeuille. Voor kleine organisaties is de subsidie 30 procent op de netto cursusprijs.

De Nederlandse en Belgische belastingdienst stelt dat alle cursisten uit Belgie BTW moeten betalen als dit georganiseerd wordt door een Nederlandse cursusorganisatie. Bij cursussen die wij geven in Belgie wordt door ons de BTW geheven en afgedragen. Indien een cursist uit Belgie in Nederland een cursus volgt dient de BTW verlegd te worden.

Deze informatie geven wij u ter kennisneming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor meer informatie over de KMO-portefeuille verwijzen wij u naar de website: http://www.kmo-portefeuille.be.

 

Meer informatie over KWeC en de KMO-portefeuille vindt u hier: KWeC geregistreerd KMO-dienstverlener.

 

 

 

SBU

 • 16 contacturen

Voor wie?

 • Logopedisten en leerkrachten uit België.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

24-02-2022 | 25-02-2022 08.30-17.15 uur Hasselt 555,- euro ex. BTW info Inschrijven
04-04-2022 | 05-04-2022 08.30-17.15 uur Beveren-Waas 555,- euro ex. BTW info Inschrijven
30-06-2022 | 01-07-2022 08.30-17.15 uur Antwerpen 555,- euro ex. BTW info Inschrijven
15-12-2022 | 16-12-2022 08.30-17.15 uur Oostkamp-Brugge 555,- euro ex. BTW info Inschrijven