In 3,5 dagen SMART met de cursus Spellingspecialist. SMART staat hier voor: Stappenplan, Multisensorieel, Alles op instructieniveau, Retentietraining en Time on Task. Het koppelt praktische en wetenschappelijke inzichten in een multisensoriële aanpak. Woorden landen en wortelen hierdoor beter in het brein en ‘moeilijke-woordenangst’ verdwijnt. Wie zich inschrijft voor de cursus maakt zich het SMART-principe snel eigen, door de inbreng van een eigen casus.

 

In 3,5 dagen SMART

 

Maak van spellingproblemen verleden tijd

 

 Extra online bijeenkomst

Wegens het drukke programma van dag 2 is er tussen dag 1 en 2 een extra online bijeenkomst bijgekomen. Hierdoor wordt de druk op de casuïstiek verminderd (meer spreiding) en is er meer ruimte voor herhaling en oefenen van het geleerde van dag 1 en van de online bijeenkomst op dag 2.

Programma

Dag 1:

 • Schrijven
 • Theorie connectionisme en ontwikkeling van de spelling
 • Verschillen/overeenkomsten tussen niet methodegebonden dictees
 • Dictee: afname en scoren
 • Wat werkt wel en waarom?!
 • Psycho-educatie
 • Spellingoverzicht per groep
 • KWeC-methodiek (basis)
 • KWeC-methodiek (spellingregels tot en met de bovenbouw)

Avond (online):

 • Retentietraining

Dag 2:

 • Verschillende soorten spellingoefeningen
 • Spellingmethoden: plus- en aandachtspunten per methode
 • Oefenen met dictees van verschillende spellingmethoden in werksituatie cursist
 • Geregeld!
 • Casuïstiek opdracht dag 3

Dag 3:

 • Woordbenoemen
 • Ontleden
 • Werkwoorden
 • Toegepaste spelling
 • Casuïstiekbespreking

Opbrengsten / Leerdoelen

De deelnemers hebben na deze cursus:

 • inzicht in de ontwikkeling van de spelling.
 • ervaring met het afnemen en beoordelen v.e. dictee van een leerling met spellingproblemen.
 • inzicht in wat wel en vooral ook niet te doen (en waarom) voor leerlingen met spellingproblemen.
 • ervaring met het aanleren van multisensoriële retentietraining met WHOPPeN voor het effectief leren van spelling.
 • handvatten gekregen om leerlingen te begeleiden bij het leesbaar schrijven.
 • inzicht gekregen in de plus- en aandachtspunten voor het werken met o.a. Taal Actief, STAAL, Taal/Spelling op Maat, Spelling in Beeld, Taalverhaal(.nu), Alles apart en remediërende spellingmethoden. Momenteel komen er nieuwe spellingmethoden op de markt. Wat er bekend is, zal meegenomen worden in de uitleg.
 • inzicht in het optimaliseren van de spellingresultaten met de spellingmethode waarmee gewerkt wordt binnen de eigen school/school v.d. leerling.
 • inzicht in de emoties die leerlingen met spellingproblemen kunnen hebben en handreikingen hoe daar mee om te gaan.
 • ervaring opgedaan met het behandelen van (een) leerling(en) met spellingproblemen.
 • kennisgemaakt met het werken met het SMART-principe van de multisensoriële KWeC-methodiek.
 • ervaring met het feedback geven en het begeleiden van een collega die een kind behandelt/begeleidt met spellingproblemen.
 • een multisensoriële manier van woordbenoemen en ontleden aangeleerd.
 • inzicht in de complexiteit van het aanleren van werkwoorden en handvatten hoe daar mee om te gaan.
 • geoefend met enthousiasmerende toegepaste spellingoefeningen vanuit (werk)boeken en app.
De cursus is intensief, mede door het uitwerken van de casuïstiek. Hier wordt hij ook om geroemd, omdat je direct aan de slag moet en dus ook gaat.

Verplichte literatuur

 • Geregeld! – Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen. Achtergronden, opbouw en werkwijze. W. Ruijssenaars en C. Ruijssenaars-Elshoff.
  ISBN 97890 334 75009
 • The Science of Spelling – The explicit specifics that make great readers and writers (and Spellers!) J. Richard Gentry, Ph.D.
  ISBN 9780 325 007175

De literatuur dient zelf aangeschaft of geleend te worden.

Zelfstudie

De zelfstudie bestaat uit het lezen van de verplichte literatuur, het uitwerken van een eigen casus en het meedenken met en feedback geven op de casus van een medecursist.

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het behalen van een voldoende voor het inleveren van de casus.

SBU

 • Wordt aangevraagd – ADAP-NVLF – ID-nummer: –

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Intern begeleiders
 • Taalcoördinatoren
 • Remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging)
 • Logopedisten en onderwijsassistenten die al ervaring hebben met het behandelen van kinderen met dyslexie.
 • Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met spellingproblemen en dyslexie. In principe is deze cursus opgezet voor het PO, maar rt’ers en docenten van het VO zijn ook van harte welkom.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Cursusdata

29-09-2022 | 21-11-2022 | 09-12-2022 | 06-04-2023 08.30-17.15 uur - 21 november online van 18.30-21.00 Haarlem 1498,- euro info Gesloten
02-02-2023 | 06-03-2023 | 23-03-2023 | 08-06-2023 08.30-17.15 uur - 6 maart online van 18.30-21.00 Nieuwerkerk-Rotterdam 1498,- euro info Gesloten
14-09-2023 | 13-11-2023 | 07-12-2023 | 29-02-2024 08.30-17.15 uur - 13 november online van 18.30-21.00 Zwolle 1498,- euro info Inschrijven