Cursus Spellingspecialist

Met behulp van theoretische onderbouwing en recente wetenschappelijke inzichten leert u meer over spelling, spellingmethoden en spellingbegeleiding in de klas of in de vrijgevestigde praktijk. Na de cursus weet u beter wat wel of juist niet te doen met leerlingen met spellingproblemen of dyslexie. Behalve theorie zal er ook tijdens de cursusdagen aandacht zijn voor de praktijk middels ervaringsgerichte opdrachten en workshops. De cursist gaat na de eerste twee cursusdagen zelf ook aan het werk met een eigen casus, zodat het geleerde direct in de praktijk toegepast wordt. De derde dag gaat u aan de slag met woordbenoemen, ontleden, werkwoorden en toegepaste spellingopdrachten.

Programma:

Dag 1:

 • Schrijven
 • Theorie connectionisme en ontwikkeling van de spelling
 • Verschillen/overeenkomsten tussen niet methodegebonden dictees
 • Dictee: afname en scoren
 • Wat werkt wel en waarom?!
 • Psycho-educatie
 • Spellingoverzicht per groep
 • KWeC-methodiek (basis)
 • KWeC-methodiek (spellingregels tot en met de bovenbouw)

Dag 2:

 • Verschillende soorten spellingoefeningen
 • Retentietraining
 • Spellingmethoden: plus- en aandachtspunten per methode
 • Oefenen met dictees van verschillende spellingmethoden in werksituatie cursist
 • Geregeld!
 • Casuïstiek opdracht dag 3

Dag 3:

 • Woordbenoemen
 • Ontleden
 • Werkwoorden
 • Toegepaste spelling en apps
 • Casuïstiekbespreking

Opbrengsten:
De deelnemers hebben na de cursus:

 • inzicht in de ontwikkeling van de spelling.
 • ervaring met het afnemen en beoordelen v.e. dictee van een leerling met spellingproblemen.
 • inzicht in wat wel en vooral ook niet te doen (en waarom) voor leerlingen met spellingproblemen.
 • ervaring met het aanleren van multisensoriële retentietraining met WHOPPeN voor het effectief leren vanspelling.
 • handvatten gekregen om leerlingen te begeleiden bij het leesbaar schrijven.
 • inzicht gekregen in de plus- en aandachtspunten voor het werken met o.a. Taal Actief, STAAL, Taal/Spelling op Maat, Spelling in Beeld, Taalverhaal(.nu), Alles apart en remediërende spellingmethoden.
 • inzicht in het optimaliseren van de spellingresultaten met de spellingmethode waarmee gewerkt wordt binnen de eigen school/school v.d. leerling.
 • inzicht in de emoties die leerlingen met spellingproblemen kunnen hebben en handreikingen hoe daar mee om te gaan.
 • ervaring opgedaan met het behandelen van (een) leerling(en) met spellingproblemen.
 • kennisgemaakt met het werken met het SMART-principe van de multisensoriële KWeC-methodiek.
 • ervaring met het feedback geven en het begeleiden van een collega die een kind behandelt/begeleidt met spellingproblemen.
 • een multisensoriële manier van woordbenoemen en ontleden aangeleerd.
 • inzicht in de complexiteit van het aanleren van werkwoorden en handvatten hoe daar mee om te gaan.
 • geoefend met enthousiasmerende toegepaste spellingoefeningen vanuit (werk)boeken en app.

Verplichte literatuur: (de literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden):
* Geregeld! – Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen. Achtergronden, opbouw en werkwijze. W. Ruijssenaars en C. Ruijssenaars-Elshoff.
ISBN 97890 334 75009
* The Science of Spelling – The explicit specifics that make great readers and writers (and Spellers!) J. Richard Gentry, Ph.D.
ISBN 9780 325 007175

Zelfstudie:
De zelfstudie bestaat uit het lezen van de verplichte literatuur, het uitwerken van een eigen casus en het meedenken met en feedback geven op de casus van een medecursist.
Tijdens de cursus is het ook mogelijk punten te behalen voor Collegiale Consultatie (C2) voor het KP-register middels de casuistiek. Elke casus wordt zowel door een collegedeelnemer als door de trainer voorzien van feedback.

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het behalen van een voldoende voor het inleveren van de casus.

Voor wie?

Leerkrachten, intern begeleiders, taalcoördinatoren, remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging), logopedisten en onderwijsassistenten die al ervaring hebben met het behandelen van kinderen met dyslexie. Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met spellingproblemen en dyslexie. In principe is deze cursus opgezet voor het PO, maar rt’ers en docenten van het VO zijn ook van harte welkom.

SBU

60 uur geaccrediteerd - ADAP-NVLF - ID-nummer: 250372
102 uur gevalideerd - Registerleraar - Activiteitnummer: vhN4fUhhs7

Cursusleider

Cursusdata

Data Tijd Locatie Prijs Info
16-05-2019, 17-05-2019, 10-10-2019 08.30-17.15 uur Tilburg 1237,50 euro Gesloten
03-10-2019, 04-10-2019, 07-02-2020 08.30-17.15 uur Eemnes-Hilversum 1237,50 euro Volgeboekt
26-03-2020, 27-03-2020, 08-10-2020 08.30-17.15 uur Nieuwerkerk-Rotterdam 1237,50 euro Inschrijven
10-09-2020, 11-09-2020, 11-12-2020 08.30-17.15 uur Zwolle 1237,50 euro Inschrijven

Overige cursussen