Spellen is een. 

Onthouden is twee. 

Leuk vinden is drie.

 

‘Moeilijke-woorden-angst’ verhindert vrij, goed en begrijpelijk communiceren. Het Groot Dictee der Nederlandse taal heeft gelukkig geholpen om spellen voor velen weer leuker te maken. Ook kinderen doen vaak hun uiterste best om (dictee)woorden te leren. Helaas blijft het geleerde vaak slecht hangen. KWeC biedt uitkomst door praktische en wetenschappelijke inzichten te koppelen in een multisensoriële aanpak. Woorden landen en wortelen hierdoor beter in het brein. Het werkt volgens ons SMART-principe: Stappenplan, Multisensorieel, Alles op instructieniveau, Retentietraining en Time on Task. Wie zich inschrijft voor de 3-daagse cursus maakt zich dit alles snel eigen. ‘Spellingspecialist’ geeft nieuwe inzichten en houvast in het lesgeven, waardoor de spellingresultaten optimaliseren. Ook bij kinderen met dyslexie of spellingproblemen. En altijd als aanvulling op de spellingmethode die jij zelf gebruikt of moet gebruiken in het opleiden of begeleiden van leerlingen. De cursus doet wat beloofd wordt. Het maakt van jou een spellingspecialist. Bovendien leuk om te doen, omdat je interessante collega’s ontmoet.

Programma:

Dag 1:

 • Schrijven
 • Theorie connectionisme en ontwikkeling van de spelling
 • Verschillen/overeenkomsten tussen niet methodegebonden dictees
 • Dictee: afname en scoren
 • Wat werkt wel en waarom?!
 • Psycho-educatie
 • Spellingoverzicht per groep
 • KWeC-methodiek (basis)
 • KWeC-methodiek (spellingregels tot en met de bovenbouw)

Dag 2:

 • Verschillende soorten spellingoefeningen
 • Retentietraining
 • Spellingmethoden: plus- en aandachtspunten per methode
 • Oefenen met dictees van verschillende spellingmethoden in werksituatie cursist
 • Geregeld!
 • Casuïstiek opdracht dag 3

Dag 3:

 • Woordbenoemen
 • Ontleden
 • Werkwoorden
 • Toegepaste spelling en apps
 • Casuïstiekbespreking

Opbrengsten:
De deelnemers hebben na de cursus:

 • inzicht in de ontwikkeling van de spelling.
 • ervaring met het afnemen en beoordelen v.e. dictee van een leerling met spellingproblemen.
 • inzicht in wat wel en vooral ook niet te doen (en waarom) voor leerlingen met spellingproblemen.
 • ervaring met het aanleren van multisensoriële retentietraining met WHOPPeN voor het effectief leren vanspelling.
 • handvatten gekregen om leerlingen te begeleiden bij het leesbaar schrijven.
 • inzicht gekregen in de plus- en aandachtspunten voor het werken met o.a. Taal Actief, STAAL, Taal/Spelling op Maat, Spelling in Beeld, Taalverhaal(.nu), Alles apart en remediërende spellingmethoden.
 • inzicht in het optimaliseren van de spellingresultaten met de spellingmethode waarmee gewerkt wordt binnen de eigen school/school v.d. leerling.
 • inzicht in de emoties die leerlingen met spellingproblemen kunnen hebben en handreikingen hoe daar mee om te gaan.
 • ervaring opgedaan met het behandelen van (een) leerling(en) met spellingproblemen.
 • kennisgemaakt met het werken met het SMART-principe van de multisensoriële KWeC-methodiek.
 • ervaring met het feedback geven en het begeleiden van een collega die een kind behandelt/begeleidt met spellingproblemen.
 • een multisensoriële manier van woordbenoemen en ontleden aangeleerd.
 • inzicht in de complexiteit van het aanleren van werkwoorden en handvatten hoe daar mee om te gaan.
 • geoefend met enthousiasmerende toegepaste spellingoefeningen vanuit (werk)boeken en app.

Verplichte literatuur: (de literatuur dient zelf aangeschaft/geleend te worden):

 • Geregeld! – Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen. Achtergronden, opbouw en werkwijze. W. Ruijssenaars en C. Ruijssenaars-Elshoff.
  ISBN 97890 334 75009
 • The Science of Spelling – The explicit specifics that make great readers and writers (and Spellers!) J. Richard Gentry, Ph.D.
  ISBN 9780 325 007175

Zelfstudie:
De zelfstudie bestaat uit het lezen van de verplichte literatuur, het uitwerken van een eigen casus en het meedenken met en feedback geven op de casus van een medecursist.
Tijdens de cursus is het ook mogelijk punten te behalen voor Collegiale Consultatie (C2) voor het KP-register middels de casuistiek. Elke casus wordt zowel door een collegedeelnemer als door de trainer voorzien van feedback.

 

Certificaat:
De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden: een minimale aanwezigheid van 90%, het lezen van de verplichte literatuur en het behalen van een voldoende voor het inleveren van de casus.

SBU

 • 83,5 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 311891
 • 102 uur gevalideerd – Registerleraar – Activiteitnummer: vhN4fUhhs7

Voor wie?

 • Leerkrachten, intern begeleiders, taalcoördinatoren, remedial teachers (ook vanuit de vrije vestiging), logopedisten en onderwijsassistenten die al ervaring hebben met het behandelen van kinderen met dyslexie. Tevens geschikt voor orthopedagogen en psychologen die meer willen leren over de praktische kant van het behandelen van leerlingen met spellingproblemen en dyslexie. In principe is deze cursus opgezet voor het PO, maar rt’ers en docenten van het VO zijn ook van harte welkom.
Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.