In deze 3-daagse cursus gaan we -verspreid over enkele maanden- aan de slag met actuele jeugdliteratuur. Deelnemers krijgen hiervoor een boekenpakket waarover samen gesproken en geschreven gaat worden. Er wordt een praktische link gelegd naar het schoolaanbod van wereldoriëntatie en burgerschap. Aan het eind heb je zelf een behandel-/lessenserie ontworpen waarin je met jeugdliteratuur de kennisbasis, het leesbegrip en de leesmotivatie verhoogt. Daarnaast stimuleer en vergroot je alle facetten van de taalontwikkeling.

Ook docenten uit het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom. Het boekenpakket is in principe afgestemd op het basisonderwijs, maar veel boeken kunnen ook in de onderbouw van het voortgezet onderwijs gebruikt worden. Zo ook de verwerkingsopdrachten die gedaan worden.

 

Haal meer uit boeken

 

Tussen de regels doorlezen in jeugdliteratuur

 

Programma

Drie dagen praktisch aan de slag met elkaar, onderbouwd met gedegen theorie.

Dag 1: van het vak begrijpend lezen naar leesbegrip

 • Begrijpend lezen, bestaat het en zo ja: wat is het eigenlijk?
 • Problemen rond begrijpend lezen
 • Voorbeelden leesbegrip met jeugdliteratuur
 • Herhaald lezen
 • Didactiek van leesbegrip

Tijdens en tussen de onderdelen door aan de slag met de die dag uitgedeelde boeken van het boekenpakket. Door zelf te doen en te ervaren is het makkelijker zelf een behandel-/lessenserie op te bouwen. Zo ook dag 2.

 

Dag 2: Teksten als basis voor kennis

 • Vloeiend lezen
 • Tekstsoorten en tekstanalyse
 • Literaire gesprekken
 • Jeugdliteratuur gecombineerd met wereldoriëntatie
 • Het maken van aantekeningen: lezen met de pen in je hand

 

Dag 3: Zelf aan de slag met jeugdliteratuur

 • Jeugdliteratuur en burgerschap
 • Meertaligheid en diversiteit
 • Poëzie
 • Schurende en naburige teksten
 • Presentaties

Opbrengsten / Leerdoelen

Door middel van jeugdliteratuur het taalniveau van de leerlingen vergroten, waarbij dus ook gewerkt wordt aan begrijpend lezen, woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid.

Deelnemers weten/kunnen/hebben na afloop

 • kennis genomen van de theorieën rond begrijpend lezen en onderdelen die daarop van invloed zijn
 • duiden waardoor problemen met begrijpend lezen bij individuele leerlingen zijn ontstaan
 • ervaren wat een goede les leesbegrip is naar aanleiding van het inzetten van jeugdliteratuur
 • inzicht in het koppelen van jeugdliteratuur aan de taalontwikkeling, waaronder woordenschat, morfologie, syntaxis, pragmatieke mondelinge taalvaardigheden, prosodie, schriftelijke taalvaardigheden (inclusief spelling en grammatica), het taalbewustzijn en de taaldenkrelaties
 • jeugdliteratuur koppelen aan wereldoriëntatie/zaakvakken en kerndoelen van het onderwijs
 • inzicht in het belang van het herhaald lezen
 • kennis genomen van de didactiek rond leesbegrip
 • omgaan met de didactiek rond leesbegrip
 • inzicht gekregen in tekststructuren en tekstanalyse
 • ervaring opgedaan met het maken van een tekstanalyse
 • inzicht gekregen in en ervaring opgedaan met schurende en naburige teksten
 • inzicht in het belang van en ervaring opgedaan met het maken van aantekeningen bij teksten
 • voorkennis activeren
 • tekstsets samenstellen
 • werken met verschillende tekstsets
 • kijk op een breed scala aan boeken wat betreft diversiteit
 • inzicht in het belang van (voor)lezen in de moedertaal
 • inzicht in het belang van het gebruik van poëzie
 • ervaring met het voeren en begeleiden van literaire gesprekken in hun eigen werksituatie
 • aantonen hoe je jeugdliteratuur in kunt zetten om het leesbegrip met daarbij de taalontwikkeling en de kennisbasis van je leerlingen te vergroten

Verplichte literatuur

 • Wie achter deze deur verdwaalt – Rindert Kromhout & Tonke Dragt
 • Jeugdliteratuur & Didactiek – Iris Kamp & Janneke de Jong-Slagman
 • Literaire gesprekken in de klas – Gertrud Cornelissen, te downloaden via de link.
 • Het aangeleverde boekenpakket jeugdliteratuur dat tijdens dag 1 uitgedeeld wordt (we gaan hier letterlijk tijdens de cursus en tussen de cursusdagen mee aan de slag).

 

Het bovenste twee boeken dient u zelf aan te schaffen of te lenen.

Zelfstudie

Het lezen van de verplichte literatuur en de opdrachten die bij de cursus horen. Deze opdrachten hebben te maken met het boekenpakket jeugdliteratuur dat bij deze cursus inbegrepen is en uitgedeeld wordt tijdens de eerste cursusdag. Tip: neem een rolkoffertje mee, zodat er niet teveel gesjouwd hoeft te worden.

We maken heel bewust de boeken van het boekenpakket vooraf niet bekend. Mochten de boeken al in bezit zijn, dan is het niet erg dat er een extra exemplaar aanwezig is op de werksituatie, daar u na deze cursus volledig ‘in’ deze boeken zit en er dus met meer leerlingen mee aan de slag kunt.

We willen daarbij te allen tijde de vrijheid houden om het boekenpakket op het laatste moment aan te passen aan recente ontwikkelingen met betrekking tot het verschijnen van nieuwe boeken en eventueel de actuele situatie waar we al dan niet op in willen gaan. Zo zou er iedere cursus een ander boekenpakket kunnen zijn.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat als ze voldaan hebben aan:

 • 90% aanwezigheid tijdens de cursusdagen
 • het lezen van de verplichte literatuur
 • het doen van de opdracht vooraf en die tussen dag 1 & 2 en 2 & 3

SBU

 • 48 uur geaccrediteerd – ADAP-NVLF – ID-nummer: 522216 Deze punten zijn opgebouwd uit 24 uur aanwezigheid, zelfstudie van ‘Literaire gesprekken in de klas’ en het uitvoeren van de opdrachten die bij het bijgeleverde boekenpakket jeugdliteratuur horen. Hierdoor wordt direct ervaring opgedaan in de eigen werksituatie met de opgedane kennis tussen dag 1 en 2 & dag 2 en 3.
 • 48 uur niet geaccrediteerd Deze punten zijn opgebouwd uit het lezen van de verplichte literatuur ‘Jeugdliteratuur & Didactiek’ en het maken van de verwerkingsopdracht daarbij.

Deelnemers vanuit Vlaanderen zijn ook van harte welkom!

Voor wie?

 • Leerkrachten
 • Logopedisten
 • Lees- en taalcoördinatoren
 • Rt’ers
 • Ib’ers
 • Orthopedagogen
 • Psychologen

Deelnemers vanuit Vlaanderen zijn ook van harte welkom!

Carine Manderfeld

Cursusleider

Carine Manderfeld

Carine Manderfeld (1969) heeft haar opleiding Logopedie gevolgd in Rotterdam. Na haar afstuderen in 1992 is ze daar direct een eigen praktijk begonnen, waarbij haar interesse voor lees- en spellingsproblemen al van het begin af aan groot was, mede doordat er in haar familie aan alle kanten dyslexie voorkomt.

Boukje Toering

Cursusleider

Boukje Toering

Boukje Toering (1976) heeft zich in haar loopbaan veelal bezig gehouden met lezen. Lezen in het brede zin van het woord, namelijk het leren lezen, dyslexie en de ondersteuning die erbij past. Eerst werkte ze als leerkracht, later als Remedial Teacher en orthopedagoog.

Cursusdata

13-10-2023 | 02-02-2024 | 07-06-2024 08.30-17.15 uur Leeuwarden 1498,- euro info Gesloten
13-09-2024 | 08-11-2024 | 14-03-2025 08.30-17.15 uur Eemnes-Hilversum 1498,- euro info Inschrijven
20-09-2024 | 15-11-2024 | 21-03-2025 08.30-17.15 uur Leeuwarden 1498,- euro info Inschrijven
04-04-2025 | 13-06-2025 | 10-10-2025 08.30-17.15 uur Tilburg 1542,50 euro info Inschrijven
26-09-2025 | 12-12-2025 | 27-03-2026 08.30-17.15 uur Zwolle 1542,50 euro info Inschrijven