Tijdens de Expertcursus OMFT wordt ingegaan op de orthodontische benadering van behandeling van cliënten met afwijkende mondgewoonten. Wat is de visie van de orthodontist op de keuze van behandeling, wanneer wordt er gelijk begonnen met orthodontie en wanneer wordt besloten om eerst OMFT te gaan volgen?

Door te leren kijken volgens de zienswijze van de orthodontist, wordt het voor logopedisten makkelijker om een samenwerking aan te gaan.

 

Behandelingen worden gespecialiseerder uitgevoerd en daarom is de samenwerking tussen tandarts/orthodontist en logopedist zo belangrijk. De tandarts/orthodontist moet in staat zijn om afwijkende mondgewoonten te herkennen en dan te verwijzen naar een gespecialiseerde OMFT-logopedist.

 

Een OMFT-Expert diagnosticeert en behandelt alle OMFT (gerelateerde) klachten, kan uitleggen wat OMFT is aan cliënten, maar ook tijdens een multidisciplinair overleg. Natuurlijk kent de OMFT-Expert alle orofaciale spieren en hun werking, beheerst het tandheelkundig jargon en overlegt regelmatig op niveau met collega’s.

 

Om OMFT-Expert te worden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 1. Het meenemen van drie gedegen casussen van cliënten die u zelf gediagnostiseerd en behandeld hebt en die voorzien zijn van alle metingen.
  Daar waar het in de Basis- en Verdiepingscursussen nog vrijblijvend was meetapparatuur aan te schaffen, is het voor deze cursus een verplichting een meetapparaat te hebben. U kunt geen OMFT-Expert zijn zonder (digitale) meting met het Measuring Station 430 (www.omft.nl), een IOPI of een myoscanner.
 2. Een voldoende halen op de eindtoets die aan het eind van de cursus afgenomen wordt.

Als u regelmatig OMFT-cliënten doorverwezen krijgt, dan is deze cursus een must.

 

Nadat de casussen besproken zijn en de eindtoets behaald is, krijgt u niet alleen een certificaat van deelname, maar ook een genummerd logo, voor digitale en gedrukte toepassingen. Zo laat u iedereen weten dat u OMFT-Expert bent.

 

Tevens kun u zich inschrijven voor de kaart met OMFT-Experts die op de site van Cursuscentrum KWeC zal komen. Voor de deelnemers die het hele OMFT-traject bij Peter Helderop gevolgd hebben is dit gratis, voor andere collega’s is dit tegen een geringe vergoeding.

 

Deelnemers die geen eigen casussen in kunnen leveren zijn alsnog van harte welkom, maar krijgen alleen een certificaat. Ze worden niet vermeld op de OMFT-Expertkaart en krijgen geen digitaal logo.

 

Christina von Massow, orthodontist en Peter Helderop, logopedist geven deze 2-daagse Expertcursus OMFT voor logopedisten die de Basis– en de Verdiepingscursus OMFT gevolgd hebben. Ook tandartsen, orthodontisten en mondhygiënisten die de Basiscursus hebben gevolgd zijn welkom bij deze Expertcursus.

 

Christina von Massow (orthodontist) en Peter Helderop (logopedist) garanderen: “Na deze cursus werk je beslist beter!”

 

De cursus wordt in 2024 alleen in het zuiden van Nederland gegeven, zodat zowel Nederlandse als Vlaamse deelnemers naar deze cursus kunnen komen. Vlaamse deelnemers hoeven voor cursussen in Nederland geen BTW te betalen.

We doen ons best deze cursus voor de KMO-portefeuille in aanmerking te laten komen. Zodra dit bekend is, zullen we dat direct bekendmaken op de website en via onze social-mediakanalen.

Programma

 • Inleiding met resultaat-casussen OMFT met multidisciplinaire samenwerking van orthodont en logopedist
 • Tandheelkunde en Orthodontie: anatomie, fysiologie en pathologie
 • Visie van Orthodont en Logopedist op de OMFT
 • Uitgebreide (tandheelkundige) casuistiek
 • Protocol foto’s maken en metingen met het Measuring Station 430 en/of de IOPI
 • Practicum
 • Toets

Opbrengsten / Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft de cursist verdiepend kennis genomen van de tandheelkunde en de orthodontie: anatomie, fysiologie en pathologie.
 • heeft de cursist kennis genomen van de orthodontische en logopedische visie op de oromyofunctionele therapie.
 • analyseert de cursist complexe casussen waarbij multidisciplinaire samenwerking centraal staat, en initieert hij/zij multidisciplinaire samenwerking in de behandeling door middel van interprofessioneel overleg.
 • is de cursist in staat om de effectiviteit van de behandeling te evalueren door middel van foto’s en de metingen met het Measuring Station.
 • is de cursist in staat om alle opgedane kennis met betrekking tot OMFT zelfstandig te verantwoorden naar cliënten, collega’s, samenwerkingspartners, en andere relevante betrokkenen door middel van een presentatie.

 

Verplichte literatuur

Voorafgaand aan de cursus worden u artikelen toegestuurd die gelezen dienen te worden.

Zelfstudie

 • Neem de readers van de Basis- en Verdiepingscursus nog eens door
 • De orofaciale spieren en Angel-classificaties dienen gekend te zijn. Deze worden getoetst.
 • Het lezen van de verplichte literatuur
 • Het uitwerken en meenemen van drie gedegen casussen inclusief alle metingen
 • Het presenteren van één van bovenstaande drie casussen

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een minimale aanwezigheid van 90%
 • het lezen van de verplichte literatuur
 • het halen van een voldoende voor de eindtoets

 

Deelnemers die ook drie uitgebreide casussen van cliënten die ze zelf hebben gediagnosticeerd en behandeld, waarbij ook alle metingen zijn verwerkt, meenemen en kunnen presenteren, krijgen tevens een digitaal logo, zodat ze overal kunnen laten zien dat ze OMFT-Expert zijn. Zij worden ook zichtbaar op de OMFT-kaart op de website van cursuscentrum KWeC als OMFT-Expert.

SBU

 • Deze cursus bestaat uit zowel contacturen als zelfstudie-uren

 

Voor wie?

 • Logopedisten
 • Mondhygiënisten
 • Tandartsen
 • Orthodonten
 • Tandarts- en orthodontieassistenten
Peter Helderop

Cursusleider

Peter Helderop

Dhr. Peter Helderop, logopedist Na zijn studie logopedie aan de Leidse Hogeschool heeft hij zich in 1989 gevestigd als logopedist in Vlaardingen en vanaf 1991 in Monster, Poeldijk, Naaldwijk, Maasdijk, Wateringen, Rijswijk, ‘s Gravenzande en Honselersdijk. Twee van zijn logopediepraktijken zijn gevestigd in een tandartsenpraktijk. Hij heeft...

Dr. Christina von Massow

Cursusleider

Dr. Christina von Massow

Dr. med. dent. Christina von Massow, orthodontist en master of science for lingual orthodontics. Christina heeft haar studie voor tandheelkunde in Duitsland aan de Medizinische Hochschule Hannover in 2000 afgerond. Ze is gepromoveerd onder Prof. Traenkmann in 2001 aan de MH Hannover/Duitsland, met haar proefschrift over schisispatiënten. Hierna heeft ze haar Postgraduelle Specialisatie voor Orthodontie […]

Cursusdata

03-10-2024 | 04-10-2024 08.30-18.00 uur Tilburg 777,- info Inschrijven
20-11-2025 | 21-11-2025 08.30-18.00 uur Zwolle 777,- info Inschrijven