Afwijkend mondgedrag is een.

Samenwerken is twee.

Optimaal resultaat is drie.

 

Tijdens de Expertcursus OMFT wordt ingegaan op de orthodontische benadering van behandeling van cliënten met afwijkende mondgewoonten. Wat is de visie van de orthodont op de keuze van behandeling, wanneer wordt er gelijk begonnen met orthodontie en wanneer wordt besloten om eerst OMFT te gaan volgen.

Door te leren kijken volgens de zienswijze van de orthodont, is het voor logopedisten makkelijker om een samenwerking aan te gaan. Logopedisten kunnen na deze cursus goed onderbouwd hun kijk en visie met betrekking tot het afleren van afwijkende mondgewoonten geven.

 

Christina von Massow, orthodont en Peter Helderop, logopedist geven een 2-daagse Expertcursus OMFT voor logopedisten die de Basis- en de Verdiepingscursus OMFT gevolgd hebben. Ook tandartsen, orthodonten en mondhygiënisten die de Basiscursus hebben gevolgd zijn welkom bij deze Expertcursus.

 

De cursus wordt in 2023 alleen in het zuiden van Nederland gegeven, zodat zowel Nederlandse als Vlaamse deelnemers naar deze cursus kunnen komen. Vlaamse deelnemers betalen BTW en kunnen gebruik maken van de KMO-portefuille.

Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orale spieren. Een multidisciplinaire samenwerking met tandartsen/orthodonten is wenselijk voor een blijvend resultaat. Het is de verantwoordelijkheid van de tandarts en orthodont om de relatie tussen afwijkende spierfuncties en afwijkende morfologie c.q. occlusie te herkennen en voorafgaande aan welke interventie dan ook eerst te zorgen voor een herstel van de juiste spierverhoudingen in het orofaciale gebied.

 

Behandelingen worden gespecialiseerder uitgevoerd en daarom is de samenwerking tussen tandarts/orthodontist en logopedist zo belangrijk. De tandarts/orthodontist moet in staat zijn om afwijkende mondgewoonten te herkennen en dan te verwijzen naar een gespecialiseerde OMFT-logopedist.

 

Een OMFT-Expert diagnosticeert en behandelt alle OMFT (gerelateerde) klachten, kan uitleggen wat OMFT is aan cliënten, maar ook tijdens een multidisciplinair overleg. Natuurlijk kent de OMFT-Expert alle orofaciale spieren en hun werking, beheerst het tandheelkundig jargon en overlegt regelmatig op niveau met collega’s.

Om OMFT-Expert te worden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 

 1. Het meenemen van drie gedegen casussen van cliënten die u zelf gediagnostiseerd en behandeld hebt en die voorzien zijn van alle metingen. Eén van deze casussen dient in een powerpoint verwerkt te zijn en wordt tijdens de cursus gepresenteerd.
  Daar waar het in de Basis- en Verdiepingscursussen nog vrijblijvend was meetapparatuur aan te schaffen, is het voor deze cursus een verplichting een meetapparaat te hebben. U kunt geen OMFT-Expert zijn zonder (digitale) meting met het Measuring Station 430, een IOPI of een myoscanner.

Het nieuwe digitale OMFT Measuring station 430 meet met een digitale sonde de druksterkte van de M. Orbicularis Oris, de contractiekracht van de M. Masseter, de extensiekracht van de tong en de lipdruk. Deze kan van te voren bij Peter Helderop (www.omft.nl) aangeschaft worden.

 

 

 

 1. Een voldoende halen op de eindtoets die aan het eind van de cursus afgenomen wordt.

Kortom: als u weet waar u het over hebt en u werkt regelmatig tot veel met OMFT-cliënten, dan is deze cursus uitermate geschikt voor u.

 

Nadat de casussen besproken zijn en de eindtoets behaald is, krijgt u niet alleen een certificaat van deelname, maar ook een genummerd logo overleg met Peter, zodat iedereen kan zien dat u OMFT-Expert bent. Dit logo krijgt u digitaal, zodat u het ook op uw website of visitekaartje kunt zetten, of het kunt gebruiken voor reclame of merchandising. Tevens kun u zich inschrijven voor de kaart met OMFT-Experts die op de site van Cursuscentrum KWeC zal komen. Voor de deelnemers die het hele OMFT-traject bij Peter Helderop gevolgd hebben is dit gratis, voor andere collega’s is dit tegen een geringe vergoeding.

 

Deelnemers die geen eigen casussen in kunnen leveren zijn alsnog van harte welkom, maar krijgen alleen een certificaat. Ze worden niet vermeld op de OMFT-Expertkaart en krijgen geen digitaal logo.

 

KMO-portefeuille

KWeC is geregistreerd KMO-dienstverlener en voor deze cursus kunt u gebruik maken van de KMO-portefeuille. Dit houdt in dat u bij de Vlaamse Overheid subsidie aan kunt vragen als u zich registreert op de website van de KMO-portefeuille. Voor kleine organisaties is de subsidie 30 procent op de netto cursusprijs.

Meer informatie

Programma

 • Inleiding met resultaat-casussen OMFT met multidisciplinaire samenwerking van orthodont en logopedist
 • Tandheelkunde en Orthodontie: anatomie, fysiologie en pathologie
 • Visie van Orthodont en Logopedist op de OMFT
 • Uitgebreide (tandheelkundige) casuistiek
 • Protocol foto’s maken en metingen met het Measuring Station 430 en/of de IOPI
 • Practicum
 • Toets

Opbrengsten / Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft de cursist verdiepend kennis genomen van de tandheelkunde en de orthodontie: anatomie, fysiologie en pathologie.
 • heeft de cursist kennis genomen van de orthodontische en logopedische visie op de oromyofunctionele therapie.
 • analyseert de cursist complexe casussen waarbij multidisciplinaire samenwerking centraal staat, en initieert hij/zij multidisciplinaire samenwerking in de behandeling door middel van interprofessioneel overleg.
 • is de cursist in staat om de effectiviteit van de behandeling te evalueren door middel van foto’s en de metingen met het Measuring Station.
 • is de cursist in staat om alle opgedane kennis met betrekking tot OMFT zelfstandig te verantwoorden naar cliënten, collega’s, samenwerkingspartners, en andere relevante betrokkenen door middel van een presentatie.

 

Verplichte literatuur

Voorafgaand aan de cursus worden u artikelen toegestuurd die gelezen dienen te worden.

Zelfstudie

 • Neem de readers van de Basis- en Verdiepingscursus nog eens door
 • De orofaciale spieren en Angel-classificaties dienen gekend te zijn. Deze worden getoetst.
 • Het lezen van de verplichte literatuur
 • Het uitwerken en meenemen van drie gedegen casussen inclusief alle metingen
 • Het presenteren van één van bovenstaande drie casussen

Certificaat

De deelnemer ontvangt een certificaat bij het voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • een minimale aanwezigheid van 90%
 • het lezen van de verplichte literatuur
 • het halen van een voldoende voor de eindtoets

 

Deelnemers die ook drie uitgebreide casussen van cliënten die ze zelf hebben gediagnosticeerd en behandeld, waarbij ook alle metingen zijn verwerkt, meenemen en kunnen presenteren, krijgen tevens een digitaal logo, zodat ze overal kunnen laten zien dat ze OMFT-Expert zijn. Zij worden ook zichtbaar op de OMFT-kaart op de website van cursuscentrum KWeC als OMFT-Expert.

SBU

 • Deze cursus bestaat uit zowel contacturen als zelfstudie-uren

Voor wie?

 • Logopedisten
 • Mondhygiënisten
 • Tandartsen
 • Orthodonten
 • Tandarts- en orthodontieassistenten
Peter Helderop

Cursusleider

Peter Helderop

Dhr. Peter Helderop, logopedist Na zijn studie logopedie aan de Leidse Hogeschool heeft hij zich in 1989 gevestigd als logopedist in Vlaardingen en vanaf 1991 in Monster, Poeldijk, Naaldwijk, Maasdijk, Wateringen, Rijswijk, ‘s Gravenzande en Honselersdijk. Twee van zijn logopediepraktijken zijn gevestigd in een tandartsenpraktijk. Hij heeft...

Dr. Christina von Massov

Cursusleider

Dr. Christina von Massov

Dr. med. dent. Christina von Massow, orthodontist en master of science for lingual orthodontics. Christina heeft haar studie voor tandheelkunde in Duitsland aan de Medizinische Hochschule Hannover in 2000 afgerond. Ze is gepromoveerd onder Prof. Traenkmann in 2001 aan de MH Hannover/Duitsland, met haar proefschrift over schisispatiënten. Hierna heeft ze haar Postgraduelle Specialisatie voor Orthodontie […]

Cursusdata

09-02-2023 | 10-02-2023 08.30-17.00 uur Tilburg 777,- ex. BTW info Inschrijven