• Cursus Dyscalculie en rekenproblemen

    Tijdens de eerste middag komt het verschil tussen dyscalculie en rekenproblemen aan bod met daarbij de diagnostiek op procesniveau. Daarna ga je zelf aan de slag met een diagnostisch onderzoek. De tweede middag krijg je feedback op je eigen diagnostiekuitwerking van Hans van Luit. Daarna wordt besproken wat te doen bij leerlingen met dyscalculie of rekenproblemen. Na deze middag doe je de behandelopdracht bij de leerling die je ook onderzocht hebt en werkt deze uit. De derde middag begint weer met feedback op de behandelingen. Dan is er aandacht voor de dyscalculieverklaring, de effectiviteit van remediërende rekenprogramma’s en het schoolbeleid rond dyscalculie en rekenproblemen.

    Meer informatie
  • Cursus Dyscalculie en rekenproblemen – België

    Tijdens de eerste dag komt het verschil tussen dyscalculie en rekenproblemen aan bod met daarbij de diagnostiek op procesniveau en aspecten van behandeling. Er worden voorbeelden gegeven van mogelijke toetsvragen, en van vele door onderzoek bewezen en in de praktijk werkzaam gebleken behandelmogelijkheden. Na deze dag gaat u zelf aan de slag met een diagnostisch onderzoek en behandeling op taakniveau.

    Meer informatie