De KWeC-methodiek is een multisensoriële spellingmethodiek die als ondersteuning bij elke spellingmethode gebruikt kan worden.

Betere spellingsresultaten

Voor spellingzwakke en dyslectische leerlingen is dit een ideale methodiek, omdat ze inzicht krijgen in de opbouw van de Nederlandse spelling. Door dit op een andere manier dan met letters te visualiseren, kunnen ze grip krijgen op het proces dat gebeurt tijdens een spellingregel.

Het is daardoor niet meer een kwestie van het uit je hoofd leren van een spellingregel en deze vervolgens vergeten toe te passen, maar het begrijpen van een spellingregel, doordat er logica in gebracht wordt.

Samen met retentietraining geeft dit dan zeer positieve effecten op de spellingresultaten en het gevoel van eigen waarde van de leerlingen.

De KWeC-methodiek is niet alleen geschikt voor leerlingen met spellingproblemen of dyslexie, maar ook voor leerlingen die wel goed zijn in spelling. Ook zij krijgen een goed inzicht in de opbouw van de Nederlandse spelling, maar zullen de bij de KWeC-methodiek behorende materialen eerder laten staan dan de leerlingen met spellingproblemen.

De voordelen

Het voordeel van het feit dat de hele klas via de KWeC-methodiek de spelling aanleert is tevens een voordeel voor de leerkracht, daar de betere leerlingen de andere leerlingen kunnen helpen, omdat ze op dezelfde manier hebben leren leren.